scorecardresearch

Episode 07

निसर्गस्नेही मातीची घरे | Nature Friendly Mud Houses 

निसर्गस्नेही मातीची घरे | Nature Friendly Mud Houses 

निसर्गाला इजा न पोहोचवणारी घरे कधीकाळी माणूसही बांधत होता. त्याची बांधलेली चुना, माती, कुडाची घरे निसर्गाच्या मूळ संरचनेवर काहीच विपरीत परिणाम करत नव्हती.

Latest Uploads