scorecardresearch

Episode 59

प्रत्येक शाळेत वेधशाळा | Observatory in every school

Kutuhal-1200x675

कोणतीही संकल्पना ही कानांनी ऐकून, डोळय़ांनी पाहून समजते त्यापेक्षाही प्रत्यक्ष कृती किंवा सहभागातून अधिक चांगली समजते. या मूलभूत तत्त्वावर आधारित हवामानासंबंधीचे प्राथमिक ज्ञान शालेय विद्यार्थ्यांना देणे गरजेचे आहे.

Latest Uploads