scorecardresearch

Episode 164

समुद्रविज्ञानाची परिभाषा | Oceanography Definition Oceanography Facts

कुतूहल
कुतूहल : समुद्रविज्ञानाची परिभाषा

महासागरात प्रकाश पृष्ठभागापासून किती खोलीवर पोहोचतो त्यानुसार उपविभाग किंवा प्रदेश केलेले आहेत.

Latest Uploads