scorecardresearch

Episode 137

‘एल निनो’ आणि ‘ला निना’ | Pacific Ocean Global Climate System El Nino And La Nina Information In Marathi

‘एल निनो’ आणि ‘ला निना’ | Pacific Ocean Global Climate System El Nino And La Nina Information In Marathi

४ ते ५ अंश फॅरेनहाईट तापमानवाढ झाल्यास सौम्य, पण १४ ते १८ अंश फॅरेनहाईटने तापमानवाढ झाल्यास सर्वदूर परिणाम दिसतात.

Latest Uploads