scorecardresearch

Episode 48

पाण्याचे नियोजन : दोन यशोगाथा | Proper Planning Of Stored Water By Farmers

पाण्याचे नियोजन : दोन यशोगाथा | Proper Planning Of Stored Water By Farmers

साठवलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, हा फार कळीचा मुद्दा आहे. ते योग्य प्रकारे केले तर किती फायदा होतो, त्याच्या या दोन यशोगाथा.

Latest Uploads