scorecardresearch

Episode 48

पाण्याचे नियोजन : दोन यशोगाथा | Proper Planning Of Stored Water By Farmers

Kutuhal-1200x675

साठवलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, हा फार कळीचा मुद्दा आहे. ते योग्य प्रकारे केले तर किती फायदा होतो, त्याच्या या दोन यशोगाथा.

Latest Uploads

क्विझ ×