scorecardresearch

Episode 71

महाराष्ट्रातला काळा कातळ | Rare Basalt Rock In Maharashtra

महाराष्ट्रातला काळा कातळ | Rare Basalt Rock In Maharashtra

काळय़ा कातळाची गणती भक्कम पाषाणात होत असल्यामुळे ऐतिहासिक काळापासून आपल्याकडे तो बांधकामासाठी वापरला जातो.

Latest Uploads