scorecardresearch

Episode 30

नाते जन्मांतरीचे..! | Rebirth Story Hole Insect Blastophaga Species

नाते जन्मांतरीचे..! | Rebirth Story Hole Insect Blastophaga Species

ही कथा आहे किमान सात लाख वर्षांपासून चालत आलेली! मोरेसी कुलातील झाडांची आणि सुईच्या छिद्रापेक्षाही लहान असणाऱ्या कीटक, वरट किंवा केंबरे (ब्लॅस्टोफॅगा प्रजातीतील जाती) यांच्या सहजीवनाची!

Latest Uploads