scorecardresearch

Episode 30

नाते जन्मांतरीचे..! | Rebirth Story Hole Insect Blastophaga Species

Kutuhal-1200x675

ही कथा आहे किमान सात लाख वर्षांपासून चालत आलेली! मोरेसी कुलातील झाडांची आणि सुईच्या छिद्रापेक्षाही लहान असणाऱ्या कीटक, वरट किंवा केंबरे (ब्लॅस्टोफॅगा प्रजातीतील जाती) यांच्या सहजीवनाची!

Latest Uploads

मराठी कथा ×