scorecardresearch

Episode 08

जांभ्या पाषाणाची निर्मिती | Red Laterite Stone Manufacturers Jambha Stone Production

जांभ्या पाषाणाची निर्मिती | Red Laterite Stone Manufacturers Jambha Stone Production

कोकणात बऱ्याच ठिकाणी, आणि घाटावरही काही ठिकाणी काळय़ा कातळावर ऊन, वारा, पाऊस यांचा परिणाम होऊन निर्माण झालेला जांभा पाषाण काळय़ा कातळाच्या जोडीने आढळतो. 

Latest Uploads