scorecardresearch

Episode 94

निसर्गातील स्वच्छता प्रणाली | Science Of Biomimicry

निसर्गातील स्वच्छता प्रणाली | Science Of Biomimicry

बायोमिमिक्री म्हणजे जैविक घटक आणि त्यांच्या प्रक्रियांमधून तयार झालेली सामग्री, संरचना आणि प्रणालीचा आराखडा आणि उत्पादन.

Latest Uploads