scorecardresearch

Episode 88

मोतीनिर्मितेचे विज्ञान | Science Of Pearl Making

मोतीनिर्मितेचे विज्ञान | Science Of Pearl Making

शिंपल्यामधील प्राण्यासाठी मोती हे अनाहूतपणे आत घुसलेल्या वाळूच्या लहानशा कणापासून स्वरक्षण असले तरी आपल्यासाठी मात्र ते मौल्यवान प्राणिज रत्न आहे.

Latest Uploads