scorecardresearch

Episode 10

मौल्यवान अंबरग्रिस | Information About Ambergris

मौल्यवान अंबरग्रिस | Information About Ambergris

अंबरग्रिस म्हणजेच ‘स्पर्म व्हेल’ या प्रजातीच्या देवमाशांनी उत्सर्जित केलेला पदार्थ. प्राचीन काळापासून, म्हणजेच एक हजार वर्षांहून अधिक काळापासून या अंबरग्रिसचा वापर सुगंधी द्रव्यांच्या उद्योगात आणि  विविध सौंदर्यप्रसाधनांत केला जात आहे.

Latest Uploads