scorecardresearch

Episode 47

केल्याने होत आहे रे… | Tree Plantation In Anandvan

केल्याने होत आहे रे… | Tree Plantation In Anandvan

झाडे हवेतील कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेऊन ऑक्सिजन देतात, जमिनीची धूप थांबवतात, आपल्याला सावली देतात, अनेक पक्ष्यांना आश्रय देतात, फुलाफळांपासून ते जैवभारापर्यंत अनेक उत्पादने देतात. हे सगळे फायदे लक्षात घेऊन तरी मानवाने झाडांची लागवड केली पाहिजे आणि योग्य काळजी घेत झाडे वाढवली पाहिजेत.

Latest Uploads