News Flash

आश्लेषा महाजन

समरसून जगण्याचा कलात्मक दस्तावेज

जुने घर विकून टाकण्यापूर्वी जुन्या सामानाची विल्हेवाट लावताना ताईने लिहिलेले काही कागद लेखकाला सापडले.

ग्लोबल काळाची भाष्यकविता

कवीची भाषा थेट आहे. ती आजच्या पिढीच्या आकलनाशी ‘कनेक्ट’ होणारी आहे.

आजच्या तरुणांचे प्यारव्यार

कैवल्य देशपांडे नामक द्वितीय वर्ष बी. ए.च्या कॉलेजकुमाराच्या अनुभवाचे हे बोल आहेत.

बौद्धिक, भेदक भाष्यकविता

चित्रकार-कवीच्या दुरंगी प्रतिभेच्या प्रदेशात कुंचला आणि लेखणी यांची इथे जुगलबंदी रंगलेली दिसते.

काव्यसंचिताचा सहजोद्गार

चार्टर्ड अकाऊंटंट नि गेली तीनेक दशके अमेरिकेत असणाऱ्या या कवीच्या मनात कविता होतीच.

ललितरम्य बंधमुक्त लेखसंग्रह

एकूणच ललितगद्याचा आकृतिबंध कधी व्यक्तिचित्रणासारखा, तर कधी कथावजा शैलीचा आहे.

समीक्षा : व्यवस्थेविरुद्धचा एल्गार

‘मम म्हणा फक्त’ हा वीरधवल परब यांचा कवितासंग्रह लोकवाड्.मय गृह प्रकाशनाने प्रकाशित केला आहे.

Just Now!
X