News Flash

ज्योत्स्ना सुतवणी

डोकॅलिटी

गंगेशी संबंधित काही प्रमुख नद्यांची यादी सोबत दिलेली आहे. ती तुम्हाला हे कोडे सोडवण्यासाठी उपयोगी पडेल.

डोकॅलिटी

मे महिन्यात आपल्याला ‘म’ने सुरू होणारे वैज्ञानिक शब्द ओळखायचे आहेत.

डोकॅलिटी

मापनासाठी वापरले जाणारे परिमाण. उदा. मीटर, किलोग्रॅम.

डोकॅलिटी

आजचे आपले कोडे उपमांवर आधारित आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या उंच व्यक्तीला ताडामाडाची उपमा मिळते.

डोकॅलिटी

शब्दांच्या आजच्या खेळात एकापेक्षा जास्त उकार असलेले शब्द ओळखायचे आहेत.

डोकॅलिटी

देशांची नावे ओळखण्याचे हे कोडे आहे.

डोकॅलिटी

‘श’च्या बाराखडीने सुरू होणारे वाक्प्रचार आणि म्हणी ओळखा

डोकॅलिटी

कळपाने राहणारा, शाकाहारी तरीही बलवान, बुद्धिमान असलेल्या हत्तीला भारतीय संस्कृतीत मानाचे स्थान आहे.

डोकॅलिटी

पंढरीची वारी आणि पालखीचा सोहळा हे महाराष्ट्राचे एक सांस्कृतिक वैशिष्टय़ आहे.

डोकॅलिटी

आजच्या आपल्या शब्दांच्या खेळात ‘ज्ञ’ हे अक्षर वापरून शब्द बनवायचे आहेत

डोकॅलिटी 

देवनागरी लिपीत ‘ऋ’ हे एक अक्षर असले तरी त्याचा उपयोग खूप कमी शब्दांमध्ये होतो.

डोकॅलिटी

आजचे कोडे पुस्तकांशी संबंधित नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांवर आधारीत आहे.

डोकॅलिटी

महाराष्ट्र दिनाचे आपले कोडे महाराष्ट्राच्या काही मानबिंदूना अर्पण केले आहे.

डोकॅलिटी

शेफ तो शब्द वापरताना जी कृती करतात त्यातून ते अर्थ आपल्याला सहजपणे समजतात.

डोकॅलिटी

बऱ्याच ऐतिहासिक शहरांच्या नावाच्या शेवटी आबाद हा शब्द-प्रत्यय येतो. उदाहरणार्थ गाझियाबाद.

डोकॅलिटी

मंगलाष्टकातून वधू-वरांना आणि बटूला सर्वाचे शुभाशीर्वाद प्राप्त होतात.

डोकॅलिटी

क्षरी शब्द शोधणार आहोत, की त्या शब्दातील दोन-दोन अक्षरांच्या जोडय़ा घेतल्या तरी अर्थपूर्ण शब्द बनतात.

डोकॅलिटी

आजच्या शब्दांच्या खेळात तुम्हाला शब्दाच्या सुरुवातीची अथवा शेवटची दोन अक्षरे

डोकॅलिटी

आज ‘वळ’ ही अक्षरे जोडीने असलेले काही शब्द तुम्हाला ओळखायचे आहेत.

Just Now!
X