scorecardresearch

माधवी गोखले

स्वत:शी मैत्री

केतकीचा मूड सकाळपासून खूप छान होता. तिला तिच्या आवडत्या विषयावर नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये बोलायची संधी मिळाली होती.

मराठी कथा ×