30 March 2020

News Flash

श्रीकांत जाधव

यूपीएससीची तयारी : प्राकृतिक भूगोल

२०१५ मध्ये सहा आणि २०१६ मध्ये पाच प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

यूपीएससीची तयारी : भूगोलाच्या प्रश्नांचा विश्लेषणात्मक आढावा

मुख्य परीक्षेमध्ये सर्वाधिक प्रश्न भारताचा भूगोल या घटकावर विचारले जातात.

यूपीएससीची तयारी : भूगोल – अभ्यास आणि संदर्भसाहित्य

पहिला घटक प्राकृतिक भूगोल आणि दुसरा घटक मानवी भूगोल.

यूपीएससीची तयारी : आधुनिक जगाचा इतिहास –  २

पॅरिस शांतता परिषेदतील विविध करारांनुसार पराभूत राष्ट्रांवर अनेक अटी लादण्यात आल्या.

यूपीएससीची तयारी : आधुनिक जगाचा इतिहास – १

आजच्या लेखामध्ये आपण आधुनिक जगाचा इतिहास या घटाविषयी माहिती घेणार आहोत.

यूपीएससीची तयारी : स्वातंत्र्योत्तर भारत

‘जय जवान जय किसान’ नाऱ्याचा (घोषवाक्य) उदय आणि महत्त्व यावर चिकित्सक पद्धतीने लेख लिहा.

यूपीएससीची तयारी : आधुनिक भारताचा इतिहास – २

वय, लिंगभाव आणि धर्म यांसारखी बंधने झुगारून भारतीय महिला स्वातंत्र्यलढय़ात अग्रेसर राहिल्या.’

यूपीएससीची तयारी : आधुनिक भारताचा इतिहास – १

या शतकामध्ये भारताच्या विविध प्रदेशामध्ये प्रादेशिक देशी सत्ताचा उदय झालेला होता.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय वारसा आणि संस्कृती-३

भारतातील सांस्कृतिक इतिहासाची सुरुवात आपणाला सिंधू संस्कृतीपासून अभ्यासावी लागते.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय वारसा आणि संस्कृती-२

भारतीय वारसा आणि संस्कृती या घटकाची एकूण दोन लेखांमध्ये माहिती घेणार आहोत.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय वारसा आणि संस्कृती व इतिहास – १

सर्वसाधारणपणे आपणाला उपरोक्त पद्धतीने या घटकाची विभागणी करून अभ्यासाचे नियोजन करता येऊ शकते.

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक, सामाजिक विकास समजून घेताना..

हा घटक पूर्व परीक्षेला तयार करताना सर्वप्रथम या घटकाची मूलभूत माहिती अभ्यासणे गरजेचे आहे.

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे पैलू

मागील लेखामध्ये आपण या घटकाचे स्वरूप कसे आहे याची माहिती घेतली आहे.

यूपीएससीची तयारी : आíथक आणि सामाजिक विकास

हा घटक पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीने किती महत्त्वपूर्ण आहे याची कल्पना आपणाला करता येते.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे पैलू

या विषयावर २०११ ते २०१६ मध्ये एकूण ३३ प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

यूपीएससीची तयारी

उपरोक्त नमूद विषयांतर्गत येणाऱ्या महत्त्वपूर्ण घडामोडीविषयी आत्ता आपण चर्चा करणार आहोत.

यूपीएससीची तयारी : मध्ययुगीन भारत

पहिल्या लेखामध्ये आपण मध्ययुगीन भारत या घटका अंतर्गत येणारे उपघटकाची यादी पाहिलेली आहे.

यूपीएससीची तयारी : प्राचीन भारत

वरील विश्लेषणामध्ये कला आणि संस्कृती संबंधित प्रश्न ग्राह्य धरलेले नाहीत.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ

उदाहरणार्थ एका प्रश्नासाठी ०.३३अशा पद्धतीने एकूण मिळविलेल्या गुणांमधून पेनल्टीचे गुण कापले जातात.

यूपीएससीची तयारी : सामान्य अध्ययन- ३ सुरक्षा

भारताला बाह्य़ व अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन- ३

आधुनिक तंत्रज्ञामुळे जगभरातील जवळपास सर्व देशांमध्ये विकासात्मक प्रक्रिया अधिक वेगवान बनलेली आहे.

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन- ३ जैवविविधता आणि पर्यावरण

शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करताना जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन वेळीच करणे गरजेचे आहे,

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन- ३ तंत्रज्ञान

उदाहरणार्थ विद्यापीठामध्ये संशोधनात होणारी घट यांसारख्या महत्त्वाच्या पलूवर प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे.

यूपीएससीची तयारी : यूपीएससी (मुख्य परीक्षा) सामान्य अध्ययन- ३ आर्थिक विकास

आजच्या प्रस्तुत लेखामध्ये आपण १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाची चर्चा करणार आहोत,

Just Now!
X