सुरेखा काणे

3 Articles published by सुरेखा काणे
बुद्धिबळ

सूचना प्रत्येक शब्दाच्या शेवटच्या दोन अक्षरी शब्दापासून नंतरच्या शब्दाची सुरुवात आहे. पुढे अक्षरी शब्द दिले आहेत. तुम्ही चार अक्षरी शब्द…