18 January 2019

News Flash

फुलपाखरू फोटोफ्रेम

साधारण छोटय़ा आकाराचे आणि मोठे आकार वेगळे करा

साहित्य :

वेगळ्या वेगळ्या रंगाचे उरलेले कार्ड पेपर, पुठ्ठा, कात्री, गम, पंच (गोल किंवा फुलाचा). बऱ्याच वेळा उरलेले निरुपयोगी कागदाचे तुकडे आपण फेकून देतो, त्याचा पुनर्वापर करून आपण फोटोफ्रेम बनवू शकतो.

कृती :

साधारण छोटय़ा आकाराचे आणि मोठे आकार वेगळे करा. मधे दुमड घालून छोटय़ा-मोठय़ा आकाराची फुलपाखरे कापून घ्या. चौकोनी पुठ्ठयावर एका बाजूला फुलाचे चित्र काढून पुठ्ठा त्या आकारात कापा. कापलेल्या फुलाच्या आजूबाजूलाही लहानमोठी फुलपाखरे  चिकटवा. पंचने फुले बनवा. अधे-मधे छोटी पंचची बनवलेली फुले चिकटवा. मागे तीन बाजूस कार्ड पेपर चिकटवा. झाली तुमची फोटोफ्रेम तयार!

apac64kala@gmail.com

First Published on May 13, 2018 12:12 am

Web Title: butterfly photo frame