21 March 2019

News Flash

डोकॅलिटी

आजच्या शब्दकोडय़ातील शब्द मराठीत लिहायचे असले तरी त्यांचे सूचक अर्थ मात्र इंग्रजीतून दिले आहेत.

आजच्या शब्दकोडय़ातील शब्द मराठीत लिहायचे असले तरी त्यांचे सूचक अर्थ मात्र इंग्रजीतून दिले आहेत. यामुळे तुमची दोन्ही भाषांतील शब्दसंपत्ती वाढायला मदत होईल, हे नक्की.

सूचक शब्द

आडवे- १) A maker, The subject of a verb २) Intention, Will ४) Scope  ६) Father  ७) Cream  ९) Substance १०) Lean, Thin १२) Distance

उभे – १) Tax  २) Little, very small ३) Certificate, Proof ५) Voting ६) Fever  ८) Liver ११) Arrow

manaliranade84@gmail.com

First Published on June 10, 2018 12:28 am

Web Title: dokyality 2