X
X

चित्ररंग : उलट-सुलट रेषा

आपल्याला कंटाळा आलेला असतो. हातात पेन असतं आणि समोर कागद.

आपल्याला कंटाळा आलेला असतो. हातात पेन असतं आणि समोर कागद. आपण निरुद्देश त्या कागदावर उलट-सुलट

रेषांचा गुंता काढत जातो आणि अशाच गुंत्यातून मग आपण त्यात लपलेले आकार शोधू लागतो. करून पाहा तर खरं!

जयश्री कासखेडीकर-पाठक- pathakjayashree23@gmail.com

21
First Published on: February 21, 2016 1:01 am
Just Now!
X