18 September 2020

News Flash

नोकरीची संधी

पद क्र. १ व २ साठी - बारावी (फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स) किमान सरासरी ६०% गुणांसह उत्तीर्ण.

सुहास पाटील suhassitaram@yahoo.com

भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅटॉमिक एनर्जी, हेवी वॉटर बोर्ड (जाहिरात क्र. एचडब्ल्यूबी/१/२०२०) स्टायपेंडिअरी ट्रेनी /टेक्निकल ऑफिसर/सायंटिफिक असिस्टंट इ. पदांची भरती.

(ए) कॅटेगरी-२, स्टायपेंडिअरी ट्रेनी – एकूण ९२ पदे.

(१) प्रोसेस/प्लांट ऑपरेटर – ५६ पदे (अजा – ९, इमाव – ११, ईडब्ल्यूएस् – ४, खुला – ३२)

(२) केमिस्ट्री (लॅबोरेटरी) – २ पदे (इमाव – १, खुला – १).

पात्रता – पद क्र. १ व २ साठी – बारावी (फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स) किमान सरासरी ६०% गुणांसह उत्तीर्ण.

(3) इलेक्ट्रिकल – ४ पदे (अजा – १, इमाव – १, खुला – २).

(४) मेकॅनिकल (फिटर) – १० पदे (अजा – २, इमाव – ३, ईडब्ल्यूएस – १, खुला – ४).

(५) मेकॅनिक (मोटर वेहिकल) – १ पद (खुला).

(६) वेल्डर – ८ पदे (अजा – २, अज – १, इमाव – १, खुला – ४).

(७) रिग्गर – ३ पदे (इमाव – १, ईडब्ल्यूएस् – १, खुला – १).

(८) टर्नर – २ पदे (इमाव – १, खुला – १).

(९) प्लंबर – ३ पदे (इमाव – २, अजा – १).

(१०) मेसॉन – २ पदे (अजा – १, ईडब्ल्यूएस – १).

(११) कारपेंटर – १ पद (इमाव).

पात्रता – पद क्र. ३ ते ११ साठी दहावी किमान ६० % गुणांसह उत्तीर्ण आणि संबंधित ट्रेडमधील आयटीआय कोर्स किंवा एनएसी. (आयटीआय कोर्स २ वर्षे कालावधीपेक्षा कमी कालावधीचा असल्यास १ वर्षांचा कामाचा अनुभव आवश्यक आहे.)

(बी) कॅटेगरी-१ – स्टायपेंडिअरी ट्रेनी – एकूण ६५ पदे (डिप्लोमा इंजिनीअर्स).

(१२) केमिकल – ४३ पदे (अजा – २, अज – ५, इमाव – ९, ईडब्ल्यूएस – ४, खुला – २२).

(१३) मेकॅनिकल – १ पद (इमाव).

(१४) इलेक्ट्रिकल – ७ पदे (अजा – १, ईडब्ल्यूएस – १, खुला – ५).

(१५) इन्स्ट्रमेंटेशन – ९ पदे (अजा – २, अज – १, इमाव – २, ईडब्ल्यूएस – १, खुला – ३).

पात्रता – पद क्र. १२ ते १५ साठी संबंधित विषयातील इंजिनीअरिंग डिप्लोमा किमान ६०% गुणांसह उत्तीर्ण.

(१६) केमिस्ट्री (लॅबोरेटरी) – ५ पदे (अजा – १, खुला – ४).

पात्रता – बी.एस्सी. (केमिस्ट्री प्रिन्सिपल आणि फिजिक्स/मॅथेमॅटिक्स/बायोलॉजी सबसिडिअरी विषयांसह किमान ६०% गुण).

(सी) टेक्निकल ऑफिसर-डी – एकूण २८ पदे (खुला गट).

(१७) केमिकल – २१ पदे.

(१८) मेकॅनिकल – ३ पदे.

(१९) इन्स्ट्रमेंटेशन – २ पदे.

(२०) सिव्हिल – २ पदे.

पात्रता – पद क्र. १७ ते २० साठी संबंधित विषयातील इंजिनीअरिंग पदवी आणि ४ वर्षे कामाचा अनुभव.

२१) नर्स-ए – ग्रुप-बी नॉन-गॅझेटेड – ४ पदे (अज – १, इमाव – १, खुला – २).

पात्रता – बारावी आणि नìसग डिप्लोमा किंवा बी.एस्सी. (नìसग).

२२) सायंटिफिक असिस्टंट-बी सिव्हिल – ५ पदे (अजा – १, अज – १, इमाव – २, खुला – १)

पात्रता – सिव्हिल इंजिनीअरिंग डिप्लोमा ६०% गुण.

२३) सायंटिफिक असिस्टंट-बी/रेडिओग्राफी – १ पद (इमाव).

पात्रता – बी.एस्सी. (रेडिओग्राफी) ६०% किंवा बी.एस्सी. ५०%आणि डिप्लोमा रेडिओग्राफी.

२४) टेक्निशियन-सी (क्रेन/फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर) – ३ पदे (इमाव – १, खुला – २).

पात्रता – दहावी ६०% किंवा बारावी (विज्ञान आणि गणित विषयासह उत्तीर्ण).

२५) सब-ऑफिसर ग्रुप-बी – ५ पदे (इमाव – २, खुला – ३).

पात्रता – दहावी आणि सब-ऑफिसर कोर्स (एचएमव्ही ड्रायिव्हग लायसन्सधारकांना प्राधान्य).

२६) स्टेनोग्राफर ग्रेड-कक ग्रुप-बी – २ पदे (खुला) (१ पद ओएच/एचएचसाठी राखीव).

पात्रता – दहावी आणि इंग्रजी शॉर्टहँड स्पीड १०० श.प्र.मि., इंग्रजी टायिपग – ४५ श.प्र.मि.

२७) स्टेनोग्राफर ग्रेड- ककक ग्रुप-सी – ८ पदे (अजा – १, अज – १, इमाव – २, खुला – ४).

पात्रता – दहावी आणि इंग्रजी शॉर्ट हँड स्पीड ८० श.प्र.मि., इंग्रजी टायिपग स्पीड ३० श.प्र.मि.

२८) अप्पर डिव्हिजन क्लर्क ग्रुप-सी – १८ पदे (अजा – ४, अज – १, इमाव – ५, ईडब्ल्यूएस – १, खुला – ७)

पात्रता – पदवी कोणतीही शाखा ५०% गुण.

२९) ड्रायव्हर (ऑर्डिनरी ग्रेड) ग्रुप-सी – २० पदे (अजा – १, अज – १, इमाव – ३, ईडब्ल्यूएस – १, खुला – १४)

पात्रता – दहावी उत्तीर्ण आणि हलके व अवजड वाहन चालविण्याचा परवाना.

३०) ड्रायव्हर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमन-ए ग्रुप-सी – २६ पदे (अजा – ३, अज – ३, इमाव – ७, ईडब्ल्यूएस – १, खुला – १२).

पात्रता – बारावी विज्ञान केमिस्ट्री किमान ५०% गुण + अवजड वाहन चालविण्याचा परवाना + १ वर्षांचा ड्रायिव्हगचा अनुभव + फायर फायटिंग इक्विपमेंट्समधील सर्टिफिकेट कोर्स.

वयोमर्यादा –

पोस्ट क्र. १ ते ११ – १८ ते २२ वर्षे;

पोस्ट क्र. १२ ते १६ – १८ ते २४ वर्षे;

पोस्ट क्र. १७ ते २० – ४० वर्षेपर्यंत;

पोस्ट क्र. २१ ते २३ – १८ ते ३० वर्षे;

पोस्ट क्र. २४ – १८ ते २९ वर्षे;

पोस्ट क्र. २५ सब ऑफिसर – ४० वर्षेपर्यंत;

पोस्ट क्र. २६ ते २९ – १८ ते २७ वर्षे;

पोस्ट क्र. ३० – १८ ते २५ वर्षे

(सर्व पदांसाठी वयोमर्यादेत सूट इमाव – ३ वर्षेपर्यंत, अजा /अज – ५ वर्षेपर्यंत).

शारीरिक मापदंड – कॅटेगरी-१ व कॅटेगरी-२ पदांसाठी उंची – १५२ सें.मी. (पुरुष), १४८ सें.मी. (महिला); दृष्टी – दूरची ६/१८ चष्म्याशिवाय, ६/६ चष्म्यासह.

ट्रेनिंग कालावधी २ वर्षांचा असेल.

स्टायपेंड – कॅटेगरी-१ ट्रेनी – रु. १६,०००/- दरमहा पहिल्या वर्षी आणि रु. १८,०००/- दरमहा दुसऱ्या वर्षी.

कॅटेगरी-२ ट्रेनी रु. १०,५००/- दरमहा पहिल्या वर्षी आणि रु. १२,५००/- दरमहा दुसऱ्या वर्षी.

स्टायपेंडिअरी ट्रेनी कॅटेगरी-१ च्या ट्रेनीजना ट्रेिनग यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यावर पे-लेव्हल – ७ (रु. ४४,९००/- + इतर भत्ते) वेतनावर सायंटिफिक असिस्टंट-सी या पदावर तनात केले जातील.

स्टायपेंडिअरी ट्रेनी कॅटेगरी-क ट्रेनीजना ट्रेिनग यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यावर टेक्निशियन-बी पदावर पे-लेव्हल-३ (रु. २१,७००/- + इतर भत्ते) किंवा टेक्निशियन-सी पे-लेव्हल-४ वर (रु. २५,५००/- + इतर भत्ते) कायम केले जाईल.

ऑनलाइन अर्ज www.hwb.gov.in किंवा www.hwb.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर दि. ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत करावेत.

* दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग’ संवर्गातील ७४ पदांच्या भरतीकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दि. १ मार्च २०२० रोजी औरंगाबाद, मुंबई व नागपूर या जिल्हा केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात येईल.

पात्रता – (दि. ३ जानेवारी २०२० रोजी)

(१) नवीन विधि पदवीधर –

विधि शाखेतील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी (पदवीच्या अंतिम वर्षी किमान ५५% गुण आवश्यक.) (सदर पदवी प्राप्त करण्यासाठी घेण्यात येणारी प्रत्येक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण करणे आवश्यक.)

वयोमर्यादा – दि. ३ जानेवारी २०२० रोजी २१-२५ वर्षे अमागास; २१-३० वर्षे मागासवर्गीय.

(२) वकील, अ‍ॅटर्नी किंवा अधिवक्ता

पात्रता – विधि शाखेतील पदवी.

(किमान ३ वर्षांचा वकिली व्यवसायाचा अनुभव आवश्यक.)

वयोमर्यादा – ३५ वर्षेपर्यंत अमागास; ४० वर्षेपर्यंत मागासवर्गीय.

(३) सेवा कर्मचारी

पात्रता – विधि शाखेतील पदवी. (३ वर्षांची न्यायालयीन सेवा किंवा मंत्रालयातील विधि व न्याय विभागातील सेवा आवश्यक.)

वयोमर्यादा – ४५ वर्षेपर्यंत अमागास; ५० वर्षेपर्यंत मागासवर्गीय.

निवड पद्धती –

१)     पूर्वपरीक्षा – १०० गुण वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी माध्यम इंग्रजी (पूर्वपरीक्षेचे गुण अंतिम निवडीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत.)

२)     मुख्य परीक्षा – वर्णनात्मक स्वरूपाचे १०० गुणांचे दोन पेपर एकूण २०० गुण माध्यम मराठी व इंग्रजी.

३)     मुलाखत – ५० गुण (मुलाखतीत किमान ४०% गुण मिळविणारे उमेदवार निवडीस पात्र असतील.)

अंतिम निवड लेखी मुख्य परीक्षा व मुलाखतीमध्ये प्राप्त केलेल्या एकूण गुणांच्या आधारे (प्रतिक्षा यादी १ वर्षपर्यंत लागू असेल.)

अर्जाचे शुल्क  –

अमागास रु. ३७४/-,

मागासवर्गीय रु. २७४/-.

ऑनलाइन अर्ज  https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर दि. २३ जानेवारी २०२० पर्यंत करावेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 21, 2020 2:24 am

Web Title: job opportunity job opportunity in india zws 70
Next Stories
1 ई-गव्हर्नन्स आणि शासन कारभार
2 एमपीएससी मंत्र : पूर्वपरीक्षा संकल्पनात्मक व प्राकृतिक भूगोल
3 वृत्तीसंबंधी प्रश्नांचा आढावा
Just Now!
X