scorecardresearch

Premium

नोकरीची संधी

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन अंतर्गत राज्यातील नगरपरिषद/नगर पंचायतीमधील ‘महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा’ अंतर्गत विविध गट-क संवर्गातील रिक्त पदांची भरती-२०२३. एकूण रिक्त पदे – १,७८२. (Advt. No. 01/2023 dt. 11.07.2023)

exam
(संग्रहित छायाचित्र) लोकसत्ता टीम

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन अंतर्गत राज्यातील नगरपरिषद/नगर पंचायतीमधील ‘महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा’ अंतर्गत विविध गट-क संवर्गातील रिक्त पदांची भरती-२०२३. एकूण रिक्त पदे – १,७८२. (Advt. No. 01/2023 dt. 11.07.2023)
(१) महाराष्ट्र नगरपरिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवा गट-क
स्वच्छता निरीक्षक (गट-क) (श्रेणी-अ) – ४ पदे; (श्रेणी-ब) – ३१ पदे. पात्रता : (दि. २० ऑगस्ट २०२३ रोजी) (१) कोणत्याही शाखेचा पदवीधारक, (२) मान्यताप्राप्त संस्थेकडील स्वच्छता निरीक्षक पदविका.
(२) महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा गट-क
(i) अग्निशमन अधिकारी गट-क (श्रेणी-अ) – ८ पदे (अजा – १, अज – १, विजा-अ – १, इमाव – १, आदुघ – १, खुला – ३). पात्रता : ( i) कोणत्याही शाखेतील पदवी, ( ii) अग्निशमन केंद्र अधिकारी आणि प्रशिक्षक पाठय़क्रम, नागपूरमधून उत्तीर्ण.
( ii) अग्निशमन अधिकारी गट-क (श्रेणी-ब) – ४५ पदे. पात्रता : ( i) कोणत्याही शाखेतील पदवी, ( ii) अग्निशमन केंद्र अधिकारी आणि प्रशिक्षक पाठय़क्रम, नागपूरमधून उत्तीर्ण किंवा १ वर्ष कालावधीचा उपस्थानक अधिकारी व अग्नी प्रतिबंधक अधिकारी पाठय़क्रम उत्तीर्ण.
( iii) अग्निशमन अधिकारी गट-क (श्रेणी-क) – ३१९ पदे (८० पदे नगर परिषद कर्मचारी यांचेसाठी राखीव). पात्रता : १ वर्ष कालावधीचा उपस्थानक अधिकारी व अग्नी प्रतिबंधक अधिकारी पाठय़क्रम उत्तीर्ण. नगर परिषद/नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी वरील पात्रतेशिवाय नगर परिषदेतील लिडींग फायरमन पदावरील किमान ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.

(३) महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा गट-क – कर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी गट-क (श्रेणी-अ) – २४ पदे; (श्रेणी-ब) – ९३ पदे; (श्रेणी-क) – ४६२ पदे. (११६ पदे नगर परिषद/नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव.) पात्रता : कोणत्याही शाखेतील पदवी. (नगर परिषद/नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी ( i) कोणत्याही शाखेतील पदवी किंवा पदविका,
( ii) नगर परिषदेतील किंवा नगर पंचायतीमधील कोणत्याही पदावरील किमान ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.)
(४) महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा परीक्षण व लेखा सेवा गट-क – लेखापरीक्षक व लेखापाल गट-क (श्रेणी-अ) – ५ पदे; (श्रेणी-ब) – १५ पदे; (श्रेणी-क) – २२७ पदे. (५७ पदे नगर परिषद /नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव.) पात्रता : वाणिज्य शाखेतील पदवी उत्तीर्ण. (नगर परिषद/ नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी नगर परिषदेतील किंवा नगर पंचायतीमधील कोणत्याही पदावरील किमान ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.)
(५) महाराष्ट्र नगरपरिषद सेवा पाणी पुरवठा, जलनिसारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा – पाणी पुरवठा, जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियंता गट-क (श्रेणी-अ) – ४ पदे; (श्रेणी-ब) – ६ पदे; (श्रेणी-क) – ५५ पदे. (१४ पदे नगर परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव.) पात्रता : यांत्रिकी किंवा पर्यावरण अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी. नगर परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी – यांत्रिकी किंवा पर्यावरण अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी किंवा पदविका आणि पदवीधारकांच्या बाबतीत किमान ३ वर्षांचा व पदविकाधारकाच्या बाबतीत किमान ५ वर्षांचा नगर परिषद किंवा नगर पंचायतीमधील कोणत्याही पदावरील अनुभव आवश्यक.
(६) महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा – संगणक गट-क- संगणक अभियंता (गट-क) (श्रेणी-अ) – २ पदे; (श्रेणी-ब) – २ पदे; (श्रेणी-क) – ४१ पदे. (१० पदे न.प. कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव)
(७) महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) (गट-क) – विद्युत अभियंता गट-क (श्रेणी-अ) – ५ पदे; (श्रेणी-ब) – ७ पदे; (श्रेणी-क) – ३६ पदे (९ पदे नगर परिषद कर्मचारी यांच्यासाठी राखीव).
(८) महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) गट-क – स्थापत्य अभियंता गट-क (श्रेणी-अ) – २५ पदे; (श्रेणी-ब) – १३४ पदे; (श्रेणी-क) – २३२ पदे (५८ पदे नगर परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव).
पद क्र. ६ ते ८ साठी पात्रता : संबंधित अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी. न.प. कर्मचाऱ्यांसाठी संबंधित अभियांत्रिकी पदवी किंवा पदविका आणि पदवीधारकांच्या बाबतीत किमान ३ वर्षांचा व पदविकाधारकाच्या बाबतीत किमान ५ वर्षांचा नगर परिषद किंवा नगर पंचायतीमधील कोणत्याही पदावरील अनुभव आवश्यक.

navi mumbai, union fisheries minister parshottam rupala, national fisheries conference, navi mumbai fisheries
नवी मुंबई : राष्ट्रीय मत्स्य संमेलनाला केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री उपस्थीत राहणार, मत्स्य व्यवसायातील अडचणींवर होणार चर्चा
Rajnish Seth as Chairman of MPSC
रजनीश सेठ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी
Recruitment mitc
कोणतीही परिक्षा नाही, थेट निवड! महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळात विविध पदांची भरती, आजच अर्ज करा..
School Ministry
“शाळांऐवजी मंत्रालय कंपन्यांना दत्तक द्या”, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती आक्रमक

वयोमर्यादा : (दि. २० ऑगस्ट २०२३ रोजी) सर्व कॅटेगरीजसाठी किमान २१ वर्षे पूर्ण.
कमाल वयोमर्यादा : खुला – ४० वर्षे; मागासवर्गीय/ आदुघ/ अनाथ/ दिव्यांग/ नगरपरिषद/नगर पंचायत कर्मचारी – ४५ वर्षे; पदवीधर अंशकालीन – ५५ वर्षे.
महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा संवर्ग – गट-क, श्रेणी-अ, ब व क संवर्ग करिता उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत पुढीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता असणे आवश्यक. उंची – पुरुष – १६५ सें.मी., महिला – १६२ सें.मी.
छाती – पुरुष – ८१-८६ सें.मी. वजन – पुरुष/महिला – ५० कि.ग्रॅ. दृष्टी – (पुरुष/ महिला)
गट-क मधील स्वच्छता निरीक्षक सेवा वगळता सर्व पदांसाठी एम.एस.सी.आय.टी परीक्षा किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
निवड पद्धती : महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्य सेवेसाठी संवर्गनिहाय पुढीलप्रमाणे स्वतंत्र बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा (कॉम्प्युटर बेस्ड् टेस्ट) घेण्यात येईल. दोन्ही पेपर्स एकाच वेळी घेण्यात येतील.
पेपर-१ – ६० प्रश्न, १२० गुण, वेळ ७० मिनिटे. (मराठी, इंग्रजी, सामान्यज्ञान व बौद्धिक चाचणी त्याचा अभ्यासक्रम सर्व पदांसाठी समान असेल.)
पेपर-२ – ४० प्रश्न, ८० गुण, वेळ ५० मिनिटे (संबंधित संवर्गासाठी आवश्यक असणारे विशेष ज्ञान/विषय ज्ञानाशी संबंधित प्रश्न) एकूण १०० प्रश्न, २०० गुण, एकूण वेळ १२० मिनिटे. पेपर-१ मध्ये किमान ४५टक्के गुण प्राप्त करणारम्या उमेदवारांचे पेपर-२ तपासला जाईल. पेपर-२ मध्येसुद्धा किमान ४५टक्के गुण आवश्यक.

निवड सूची तयार करताना प्राप्त गुणांच्या आधारे प्रथम श्रेणी-अ त्यानंतर श्रेणी-ब व शेवटी श्रेणी-क मधील सर्वसाधारण उमेदवारांमधून भरण्यात येणारम्या पदासाठी व त्यानंतर नगर पालिका कर्मचाऱ्यांमधून भरावयाच्या श्रेणी-क मधील राखीव २५टक्के जागेवासाठी स्वतंत्र निवड सूची तयार करण्यात येतील.
परीक्षा केंद्र : अर्जामध्ये दिलेले पर्याय यातून ३ परीक्षा केंद्रांसाठी उमेदवाराने पसंतीक्रम देणे आवश्यक.
परीक्षा शुल्क : खुला – रु. १,०००/-, मागासवर्गीय व इतर – रु. ४००/-.
ऑनलाइन अर्ज https:// mahadma. maharashtra. gov. in या संकेतस्थळावर दि. २० ऑगस्ट २०२३ (२३.५९ वाजे)पर्यंत करावेत. (ऑनलाइन खाते उघडणे-; आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करणे-; परीक्षा शुल्काचा भरणा करणे)
सुहास पाटील

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व करिअर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Job opportunity recruitment of vacancies maharashtra municipal council state service municipal council administration directorate amy

First published on: 15-08-2023 at 01:34 IST

संबंधित बातम्या

मराठी कथा ×