X

सामूहिक योजना

योजनेची प्रसिद्धी पंचायत समित्यांनी ग्रामस्तरावर करावी.

१. दलित वस्तीस साहित्य पुरविणे

२. नवीन समाजमंदिर बांधकाम योजना

३. सौर पथदीप पुरविण्याबाबत

अधिक माहीतीसाठी – https://sjsa.maharashtra.gov.in/

Outbrain