25 April 2018

News Flash

संस्कारांचे वास्तव

मुलांवर आजच्या काळात अनेक ओझी असतात आणि लादली जातात.

दु:ख पचविण्याची ताकद

आत्या म्हणून मला भाच्याचे कान टोचायच्या कार्यक्रमाला निमंत्रण आले.

चित्रे इशाराही देतात!

एक ५-६ वर्षांची मुलगी काही केल्या बाबाचा हात सोडत नव्हती. त्याला ऑफिसातही जाऊ देत नव्हती

असेही असते मुलांचे (भयावह) जग!

कुटुंबाची कोणती संकल्पना म्हणायची ही?

आरसा

पालकांच्या वेळांसाठी मुले आसुसलेली आहेत

जादू की झप्पी

माझ्या कामामुळे आणि एरवीसुद्धा लोक माझ्याशी खूप मनमोकळेपणाने बोलतात.

आईबाबांचं लक्ष वेधण्यासाठी

संवाद घडू दे. असे तर ही मुले सांगत नाहीत ना?

आम्हाला खूप काही सांगायचंय!

मुलांना कशाची तरी भीती वाटत असते. कुणी तरी त्रास देत असते