20 August 2018

News Flash

पिढीतले अंतर कमी कसे होईल?

वृद्धकल्याणाची सुरुवात प्रथम स्वत: वृद्धापासून होते.

गरज कार्यक्षम, सक्षम ज्येष्ठांची

त्यामागे खूप महत्त्वाचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय असा मोठा विचार होता.

वृद्धकल्याण राजकीय की सामाजिक प्रश्न?

घरातले संपले तर दुसऱ्याकडे मागावे, पण शक्य होत नसेल तरच दुसऱ्याची मदत घ्यावी.

वृद्ध निवासाचे पर्याय

वाढत्या आयुष्यातला एक एक दिवस हा नवनवीन समस्या घेऊन येणार आहे.

दिसते मनोहर तरी..?

संस्थांची नुसती नावं पाहिली तरी ते पुरवत असलेल्या सेवा-सुविधांबद्दल खूप माहिती मिळते.

वृद्धांनीच राहावे सजग

वृद्धांचा अपमान, छळ होतो त्याची कारणे, लक्षणे आणि परिणाम आपण पाहिले

वृद्धांचा जगव्यापी छळ

२००३ पासून राज्यात आणि देशात यावर परिषदा होत आहेत आणि वृद्धापमानाचे वेगवेगळे प्रकार समोर येत आहेत.

ज्येष्ठ नीती कथा!

घर सांभाळून, सून नोकरी करून संसाराला हातभार लावत होती.

संघटना साखळी

दादा धर्माधिकारी यांच्या शब्दात सांगायचं तर त्यांचे कार्य त्यांच्या संस्था म्हणजे समाजाची ‘श्वसनकेंद्रे’ म्हणायला हवी.

स्वयंप्रेरणा

वाढत्या वृद्धसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचा विविध दृष्टिकोनातून विचारविनिमय केला.

शास्त्रीय अभ्यास

सामान्य माणसालासुद्धा याची कल्पना नाही.

वृद्धाश्रमाची स्थापना आणि निवड

वृद्धाश्रमाच्या व्यवस्थापनावर पीएच.डी. आणि स्वत:चा वृद्धाश्रम आहे

वृद्धाश्रमांची गरज का?

‘वृद्धाश्रम’ म्हटले की ‘टाकले’ हा शब्द एकावर एक शब्द फ्री असावा इतक्या सहजपणे येतो.

वय वाढतं म्हणजे काय?

वयोवर्धनाची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे

आयुष्याची पुनर्मांडणी

वर्ष १९७५ असेल. पुणे विद्यापीठाच्या वृत्तपत्र विद्या विभागात बॅचलर ऑफ जर्नालिझमच्या वर्गात होते.

वृद्धकल्याणाचं शास्त्र

वय वाढणं म्हणजे नक्की काय होतं?