18 March 2018

News Flash

वृद्धाश्रमाची स्थापना आणि निवड

वृद्धाश्रमाच्या व्यवस्थापनावर पीएच.डी. आणि स्वत:चा वृद्धाश्रम आहे

वृद्धाश्रमांची गरज का?

‘वृद्धाश्रम’ म्हटले की ‘टाकले’ हा शब्द एकावर एक शब्द फ्री असावा इतक्या सहजपणे येतो.

वय वाढतं म्हणजे काय?

वयोवर्धनाची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे

आयुष्याची पुनर्मांडणी

वर्ष १९७५ असेल. पुणे विद्यापीठाच्या वृत्तपत्र विद्या विभागात बॅचलर ऑफ जर्नालिझमच्या वर्गात होते.

वृद्धकल्याणाचं शास्त्र

वय वाढणं म्हणजे नक्की काय होतं?