24 May 2018

News Flash

ज्येष्ठ नीती कथा!

घर सांभाळून, सून नोकरी करून संसाराला हातभार लावत होती.

संघटना साखळी

दादा धर्माधिकारी यांच्या शब्दात सांगायचं तर त्यांचे कार्य त्यांच्या संस्था म्हणजे समाजाची ‘श्वसनकेंद्रे’ म्हणायला हवी.

स्वयंप्रेरणा

वाढत्या वृद्धसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचा विविध दृष्टिकोनातून विचारविनिमय केला.

शास्त्रीय अभ्यास

सामान्य माणसालासुद्धा याची कल्पना नाही.

वृद्धाश्रमाची स्थापना आणि निवड

वृद्धाश्रमाच्या व्यवस्थापनावर पीएच.डी. आणि स्वत:चा वृद्धाश्रम आहे

वृद्धाश्रमांची गरज का?

‘वृद्धाश्रम’ म्हटले की ‘टाकले’ हा शब्द एकावर एक शब्द फ्री असावा इतक्या सहजपणे येतो.

वय वाढतं म्हणजे काय?

वयोवर्धनाची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे

आयुष्याची पुनर्मांडणी

वर्ष १९७५ असेल. पुणे विद्यापीठाच्या वृत्तपत्र विद्या विभागात बॅचलर ऑफ जर्नालिझमच्या वर्गात होते.

वृद्धकल्याणाचं शास्त्र

वय वाढणं म्हणजे नक्की काय होतं?