21 January 2018

News Flash

निर्मितीक्षम क्षणांचा जमाखर्च

आयुष्यामध्ये ठरवल्याप्रमाणे गोष्टी घडतातच असं नाही.

एक प्रेरक फोन कॉल

त्या दिवशी मी एक दोन घास घेतले असतील नसतील की टेलिफोनने ठणाणा सुरू केला.

चालत राहा..

असं माझ्या आयुष्यात फार काही घडलेलं नाही.