24 April 2018

News Flash

भावव्याकूळ यर्मा

नाटक सुरू होते तेव्हाही तो बल घेऊन शेताकडे निघाला आहे. विणकाम केलेली गोधडी पांघरून यर्मा झोपलेली असते.

स्वातंत्र्याचा उद्गार

नाटकाच्या आरंभी नोरा घरात प्रवेश करते ती गाणे गुणगुणत.

कणखर रमाबाई

रमाबाई ही शरच्चंद्र मुक्तिबोध यांच्या ‘त्रिदल’ कादंबरीतली व्यक्तिरेखा आहे.

सुरंगा शिरोडकर

‘अकुलिना’ ही कादंबरी मी महाविद्यालयीन वयात वाचली.

इंदू काळे स्त्रीत्वाचे रूपबंध

‘‘पुरुषांप्रमाणे बायकांना पुढे कोठल्या तरी युगात मन मोकळे करून बोलताचालता येईल का?’’

कालिंदी

कालिंदी, अप्पासाहेब डग्गे या सुधारणावादी वकिलाची मुलगी आहे. ती बी.ए.च्या वर्गात शिकते आहे.

दुर्गी

दुर्गी ही हरी नारायण आपटे यांच्या ‘पण लक्षात कोण घेतो’

लेखकांचे मनस्वी स्त्रीचित्रण

मला वाटते, जेव्हा स्त्रिया स्त्रियांविषयी लिहितात तेव्हा