22 March 2018

News Flash

निरभ्र नजरेने तुला पाहताना

माझाच रस्ता ओलांडणारा एक वाटसरू म्हणून.

कसा होतास तू ..

‘‘अगं, किरण आला होता.. तू अनूसोबत हॉस्पिटलमध्ये आहेस कळल्यावर म्हणाला

‘ती’ मधला  ‘तो’

प्रेम.. लग्न.. संसार, या कुठल्याच गोष्टी आपल्यासाठी नाहीतच, अशी तिची ठाम समजूत होती.

बाप नावाचा माणूस

‘प्रियंका रमेश पाटील’. यातील हे जे माझ्या नावामागचं ‘रमेश’ आहे ते माझं ब्रह्मांड.