09 March 2021

News Flash

गोष्ट भावभावनांची : का बाळगायची खंत?

‘तरुणपणी अनेक गोष्टी मनासारख्या करता आल्या नाहीत’ त्याचं दुख उगाळत पुढचं आयुष्य काढायचं?’ की ‘कशासाठी आपण स्वतला बिचारे समजतो?’ असा स्वच्छ प्रश्न एकदा स्वतला विचारून त्या स्वघोषित बिचारेपणातून मुक्त

सहसंवेदना : आई – बाबा तुमच्यासाठी

दया आणि सहसंवेदना (सिंपथी आणि एंपथी) यामधील फरक आईबाबांनी लक्षात घ्यायला हवा. मुलांपर्यंत काय पोहोचवायचंय आणि संवादातून काय पोहोचतंय हे स्पष्ट व्हायला हवं. पालकांनी मुलांना संवादातून नेमक्या भावनांपर्यंत पोहोचवलं

Just Now!
X