scorecardresearch

ओशो म्हणे..

क्रोधाचे घोडे

जेव्हा जेव्हा तुमच्यात काही तरी उगवतं, तेव्हा तेव्हा ती शुद्ध ऊर्जेचा अनुभव घेण्याची मोठी संधी असते.

रागाला बाहेर काढा

रागाचा एक भाग समजून घेण्याजोगा असतो, कारण तो लोकांशी, परिस्थितीशी निगडित असतो.

पुन्हा एकदा मूल व्हा!

माणूस कोणाच्या तरी नियंत्रणात असेल तर त्याच्यावर कसलीही जबाबदारी उरत नाही.

जिवंत राहा

‘‘प्राण्यांकडे दुसरं अंग असतं पण तिसरं अंग नसतं. प्राणी किती विलक्षण असतात.

काटे आणि फुलं

आता त्याला हे सगळं एकटे वडील शिकवत असतील, तर मात्र तो काहीसा रूक्ष होईल.

दु:खांशी मैत्री करा

तुम्हाला दु:खी वाटतंय का? त्या दु:खाशी मैत्री  करा. दु:खालाही अस्तित्व असतं. त्याच्यावर प्रेम करा.

रागाचं मानसशास्त्र

तुम्ही एखाद्या मोठय़ा इच्छेसाठी छोटी इच्छा दाबता आणि ती इच्छा करणारे तुम्हीच होतात हे विसरून जाता.

निशब्द व्हा!

रात्री, तोंड बंद ठेवणं खूपच उपयुक्त ठरतं. मी अनेक लोकांचं निरीक्षण करत आलो आहे

जाणीव नावाची मासोळी

तुम्ही म्हणजे मन नाही, पण तुम्ही मनाशी इतकं तादात्म्य पावता की तुम्हाला वाटत राहातं तुम्ही त्यातच आहात!

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.