scorecardresearch

त्याच्या नजरेतून ती

सो व्हॉट!

गेल्या दहा-बारा वर्षांत एकाच रस्त्यावर फिरता फिरता तिथली ती एवढी बदललेली आहे

‘त्या’ सर्व जणी

ती सतत आसपास असते. तिच्या आसपास असण्याची सवय जन्मापासूनच लागलीय.

निवड

भारतीय पुरुषप्रधान व्यवस्थेने लग्न, जोडीदार, वंशसातत्य याचं नको इतकं अवडंबर माजवून ठेवलं आहे.

प्रेम

लाजत होती की घाबरत होती तिलाच माहीत.

आरसा

मी तुला पाहत होतो, तुझं विश्लेषण करत होतो आणि तुझ्या नकळत तू मला आरसा दाखवत आलीस.

तू जिंकलीस.. मी हरलो!

आज हिटलर पूर्वीपेक्षा लोकप्रिय आहे आणि गांधींच्या मारेकऱ्यांचा पुतळा येऊ घातलाय.

अपरिचित ‘मिती’

शिक्षण-नोकरीच्या शोधानंतर व्यक्तीला आपल्या हक्कांची जाणीव झाली.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.