FrontPage


   


+-x--H-S- B---

(-v---, n-. 30 +-M-- 2000. )

--h- E-h- +---S- i-Z- V-x-. i- -- n---S- -i- E- -j-S-, -ʽ-i- x--. {-h- --v- -j-S- +---. E--h- i-Z- x-i- +-- i- +-v---, -E-E---- -E--- {-- {-x- -E-E-i- ʡ---x- {--i-h-S- "{-{-' i-Z- -b--x- E--. i-S- |--ʶS-k- -h-x- V-M-S- x-n- +-h- -ʽ-E-- --h-#- i-Z- +-<---{-S- n-&J- M--V------S- i-- -f-x- -i-. i- n-&J-x- i-Z- E--f- i-- --i- E--.

S-- --b--v-- i- n---. i-- S-P--v- E-i- M-f- -J- -i-, -S- -H- E-{-x-S- +-- E-- -E-i-. i- -J--- {-x- n-&J- ʤ--M--- -i-S-. {--E- +--h-S- n-&J-. -ʽ-E-i- ....-ʺl-- +---S- --v-x- x--i-. S--S- V--h- --- -i-x- V->- P--h-- i-- E-h- x--i-S-; {-h- V---- ʨ--- E-, +-- ʴ-S--h--- E-h- x--i-. -h--=-i--S- =-i-- +-x-n- i--S--`- x--i-. ----i-- E-i-E- -v- {-h- -n-- M-- i--S--`- x--i-.

E-i- +-{--x- i-- ---! E-i- ʴ-{-z-i- -M--! n-ʮ-p- +--h-, i-i-- x--v-- +--h- +-h- i-i-- {-x- --n-x---, --V-- +-h- -ʦ--x- +--h- E--f- -i-x--- +--i-! i-- i- -i-x-S- M-`-b- E--x- V-M-{-f- {---- +--i- +-h- E-h-- -M-i- V-M-- +--i-i-, i-- E-h- i--- E-- --- x--i-, <-i-E- x-`-- n-n-- i-- -M--i-. {-h- i-- i-- E-- x--.

ʺ-r- ----S- i--S- V-M-h-S- E-{-x- E--i-x- b-- +-- -i-i- Y-x-n--. +--S- --i-S- n-&J-x- {-S---, -b---, S--b-x- M--- E-i-E- -h-- {--i- +--. -i-x-S- +-Z- --i-x- -b--E-b-, ʴ-E-i- Z--- -h--, -i-- Z--- -h--. -{-x- M--- -h--. E-b--- Z---, -x--i-S- -b- P-h--`- {---- -h--, +-h- +-- i-Z-- i-- --b-S- x--- E--i-.

i-- i- --ʴ-E- -i-{---, ʴ-p----, ʴ-J---- i-- --V- -i- E--i- +-h- {-- {-S--i-. ---S- +-h- ʴ--E-S- B--f- -- B--f- --x-{-h- i--- E-`-x- - ʨ---? E-`-x- ʨ--- B--f- --h--? -x--i--`- B--f- --n-- -h- i--- E-- -C- Z--? +--- - S--iE-- --i-.

{--, E- i-Z- S-ʮ-j-i-- -f- S--iE-- E-l-x- --V- -V-- --i- -i-. -ʴ-E-i-S- n--#- l-b-- =-- -ʽ--- -h-- i-- x-CE-S- E-- -E-i-i-. {-h- +--x-- n-&J- n-h-#- V-M-ʴ--- +-i-E--- --n--i-S- --x-x- --x- -h- +-h- E--h-x- {-Z--i- V-h- - i--S- --i-i-- -i--S- V-- S--iE-- `--i-, i-- E-- -h--S-?

i--S- -H-M-i- n-&J-- i- V-M-ʴ---S- E--h-S- {-- P-b---- +-h- i- n-&J- --S- +-i- -x--. --x- ---x- P-h--, S--S-- <-i-E- ʴ--- Z--. "ʶ--i-i-' ---h--`- i-M--M-h-#- E-h-- "V--S-' Z--. -i-&{--i- --x-- i- n-&J-S- n-ʮ-p- i-- ʨ---- +-h- i-- --i- E--. E--h- --S-S- n-&J- i-- ʨ---.

i--S- --i-S- E-{-x-S- x---. --x- -h--- -- +--i-, i- -E-E-i-- --i- i--- E-v- E-- --- --- x--? +-- -- M--S- x--- E--i-.

i-Z- +-h- i-Z- v-E-- -ʽ-h-S- B-E- M-- --x-{-h- B-E-- -i-. B-E-n- <-p--h-S- ----i-x- V-i- +--i-x- i- l-b- {-f- -i-- +-h- -H- -M-. S--i- S--i- i-Z- -I- --i- {-b--- -x-S- n-M-x-E-b- M--. i-- i-S- -- x--i-S-. {-h- -H- --x-. ʶ--- --M-. i-S- ʴ-S-- -x-i- +-- +-h- i- i- -x--- {--x- -- ----.

-M-x- -h-#- -H-x- i-- i-- -- --i-x- {-ʽ-- +-h- i- {-f- M---- i- E-- -{---- i-- E-i---x- -v-x- {-ʽ--. -i-i-- i- -x- {-ʽ---- i-- -- +--. i- -h--, ""i- -x- +-- - i-- -M--{-h-x- i-Z- -I-i- +-- E--? +-{---`- -x- +-h- -i- B-E-S- i-- +--i-.''

+-- |--M- J--S- P-b-- -i- E-, - +--- -ʽ-i- x--. {-h- i--S- +--M- +-`--- E- - E-l- +--- J-- --i- x--. i--S- -H-k-- i- --n- +-- +--S- --i-. E--h- x--- V-M-h- i--- -v--S- -i-. i--- B-ʽ-E- B--- ʨ--- x-- J--, {-h- i-S- i--- <-SU-S- x--i- +-h- i--- V-S- <-SU- -i- i- +-i-- B--- i--- ----x- ʨ--- -i-. -h-x-S- E- E--, i-- {-`-h-S- ---n-E-b-x- -V-S- +-v-E-- ʨ---- i-- i- -{--- x--i-. |-{-S-E-x- -i- +--h-#- M--E-b- i-- {--i-- x--i-.

+--S- -{-x- -V-- V-h-- --i- i--S- x-ʮ-SU-i-x- i-SU- Z--. +-h- -M- i--S- B--- E-h-i- -- +-{-+-{- E--i- M--. +-----S- E-V-- Z-b-x- =-V-b-S- =-i-- --, - i--S- ---S- E-{-x-. {-- I-i-V--- =-n--- -h-- -- V-M-- S-i-x-S-, |-E--S- -V---- n-i-. i- --- i-- -`- -x--. -i-S- -x-i-- +-Y-x- n-- E--x- Y-x-S- n--- E--h-- -H- i-- l-- -x--i-.

Y-x-n--, i- i-- ʴ---- -I-i- x-i- V-b---. i- i-Z- +-x-n- E--f- --i-! |-i-i-S- {-J-x- i- S-n-E--S- `-- P-i---. i- |--h- E--f- B----i-! ʴ---{-S- j---x-ʴ-V-- {--- -n---S- +-V--x- -n--i-, - x--i- E--f- ----{-z-!

i-Z--`- "---i-' E-h-, i-- V-l- n-- V-<-- i-l- -J-S- -- E--h-- +-h- ---v- P-b--h-- --i-. V-S- {--- E--h-i- -{-i-i- +-h- V- n--#-S- V--J-- +-{-- V-- +-l--i- S--i- i- --i-.

--i- E-- +--i- - i- i-Z- Y-x---i- +-x-E- -- -M-i-- +---. i-- --i- -M-i---, {-h- -i-&-`- x--. - -#-`--S- x-M--i- -ʽ-i- -x--S- J-h- =-P-b--. +-S-i-S- -ix- -{-b--. |-i---x- -n-S- +-b--- ʨ---. x-- ʺ-r-i- -b-- V--i- +-h- i-S-ʴ--- -h---h---v- --n- --, ʴ--E-S- -- -x--x--v- -V-x- -- +-h- --ʴ-t-S- -E-- --. - +--- B--- -M-i---. i-Z- {---n-x-<-i-E- --i- -S-x- i-- n--- E-`--- x--.

Y-x-n--, i-Z- - -v- V-M-h- +-h- --i- S-i-x- - +-- --`- -h--S- E--f- -`- `--! i-Z- -v--v- --E-- -H-x- i-S- +-V--- V---- ʨ----.

+-i-, V-- ---{-v-- -J- -{-- J-S- E--x-, i-Z-S- --b- -H-E-b-x- i- M-- E--x- i-Z- b-C--- -x-S- -E-- S-f--- V-<--, i-- i- E-- - -h---? +--- ---- E- +--S- E--h- E----? +--E-E- B----b-- +--h-- i-Z- Y-x--- -E-E-i-- I-p- +-l-x- B----i- Z--, i-- i- E-- E-- -i--?

 
Today'sHomePage