FrontPage


Lokrang

 

+-x-ʶS-i-i- i-k-

14 b---- 1900 -V-, -h-V- --- --{-- -|-ʺ-r- V--x- -j-Y-, -C- {-E- -x- +-{-- x--x- --v-x- V-M-{-f- -b-- +-h- C--- ʺ-r-i-S- V-x- Z--. - ʺ-r-i-x- {-f-S- i-- --i- ʴ--I-h- -M-x- |-M-i- E-- +-h- -i-E--j-i- -{-h- G-i- P-b--x- +-h--. E-h-i-- i-{--- (=-h-) -i--v-x- =-h-i- |--h-S- (radiation) -{-i- -E-- V-i- - +-{--- --i- +--. - |--h- |-E--|--h-S- ʴ-t-i-S--E-- i--M- (Waves) +--i-i-. E-h-i-- =-h- -i-i-x- --- {-b-h-- - |--h--{- >-V- B-E-S- i--M---S- (Wave length) x--i-, i-- +-x-E- i--M---S- ʨ--h- +--i-. +-{-h- +-- B-E- +-n-- =-h- -i- P->- -E-i-, E- V-S- --i-i- E-h-i- i--M---S- |--h- E-i- |--h-i- -E-- V-i- - E--- i- -i-S- i-{--x--- +----x- +--i-. - |--h- n-J--h-#- +--J-S- +-E-- - i-iE--x- -i-E--j-S- n--x- B-E- V-ʃ-- E-b- -i-. {-E- i---S- --v-x- E--i- -i-. i-x- -`- x-<--V-x- |--h- >-V- C--- --{-i- -E-- V-i-, +-- -E-{-x- M--i- v--x- M-h-i- -b-- +-h- +-S--, -i-E--j-i-- i- V-ʃ-- --- -E--{-h- --h- +--!

E-h-i-- -- C--- (E-- {-V-) --{-i- +-- -S- +-l- i- -- ...X, 2X, 3X..., 1000X, +-- X - B-E-E-S- {-h-{--i- +-f--i-, i- E-v-- 1.2X, 5X +-- {-h- x---- {--i- +-f--i- x--. i- --S- X - B-E-E-- i-S- C--- -h-i- -<--. `--ʴ-E- i--M--- +---- |--h-S- C--- hf +--i- +-- {-E-x- -M-i--, -l- f - i- |--h-S- E-|-i- (frequency) +-- i- i--M---S- -i- |--h-i- +--i-, +-h- h - ʺl--E- +--; i- E--i--x- {-E-S- ʺl--E- -h-x- +-v-x-E- -i-E--j-i- ʺl----. - h {-E- -x- |-l-- 19 +-C--- 1900 -V- -{---. -h-V- i-x-S- n---{-- i-S- V-x--i-n- Z--.

+-<-x-<-x- -x- 1905 -v- -S- C---S- -E-{-x- |-E-- ʴ-t-i- {-ʮ-h--S- --v-x-E--E- J--- E--h--`- -{---. v-i--- `--ʴ-E- i--M---{-I- E-- --S- |--h- (|-E--) {-b-- E- i-i-x- <--C-x- E-h- --- {-b-i-i- - ʴ-V-S- E--- ʨ--i-, -S- |-E--ʴ-t-i- {-ʮ-h--. |-E-- / |--h-S- C---- --x- -h-i-i-. - --x- E-h---J-S- -M-i- - M--i- v--x- +-<-x-<-x- -x- |-E--ʴ-t-i- {-ʮ-h--S- =-{-{-k- -b--. x-- -- -x- 1913 -v- i-S- +-i- <-i--- |-ʺ-r- Z--- -- -b-- -n-- E--. - -b---v-- {-V-E--h-S- (quantization) -E-{-x- E-p-l-x- +--. {-E-, +-<-x-<-x-, -- -S- =-{-{-k- +-v-S- +-ʦ-V-i- (classical) -i-E--j-i- --h-#- x--i-. +-ʦ-V-i- -i-E--j-S- {-- x--x- -x- -i--- -i-E-S- =-k--v-i- P-i--. i-x-i-- n-x-- -- E--- -i-E--j-i-S- x-- i-- --O- ʴ-Y-x-i- - x--x--, +-ʦ-V-i- -i-E--j-S- +-v--V- +-|-i--i-{-h- S-- -i-.

- +-v--V-- x-h--E- v-CE- n-- i- 1924 -v- -S- -j-Y- -<- n- -M- -x- -b--- E-h--i--M- u-i-S- +--E--x-. B--- i--M- --{-i- +-f--h-- |-E-- >-V- |-E---ʴ-t-i- {-ʮ-h--S- |--M-i- E-h---{- |-E-- E--i- - +-<-x-<-x-x- n-J--- - -- +-{-h- {-ʽ--. n- -M- -x- -S- -H--n- n--#- -V-x- -b--. V-- --x-i-& i--M- --{-i- +-f--h-#- >-V-- E-h---{-- +--i-, i-- --x-i-& E-h---{-i- +-f--h-#- p--- i--M---{- E- +-- x-- ? n- -M- -x- B-J-t- E-h-S- i--M--- E-- E-f--S- -S- -j- n--. (- -j-i-- h - l-x- -i-S-.) +--P- i-x- --i-S- <--C-x- E-h---i- (+-h- i-x-i-- |--x- - +-x- E-h---i-) Z--- E-{-E- |--M-i-x- E-h--i--M- u-i- x-ʴ--n-{-h- ʺ-r- Z--. n- -M- -S- +--E-- -i-E--j-i-- -ʱ-E- ʺ-r-i- -x--. - E-- ʴ--- -i-E-i-- -i-E--j-S- --h--M- -i-. {-f-S- {-S---- --S- (1924-30) E---v-i- <--b-V--, --V-x--M-, {--, b--E-, -x- +-- |-Y--i- -j-Y-x- <-i-E- -V-x--- --v-x- E-- E-, i-i-x- -i-E--j-S- C--- -j-E- (quantam mechanics) - x--x- -J- =-n--- +-- +-h- +-h--h-S- i----- -i-E- P--x-S- =--M-b- E--h-S- S-E--, B-E- M--E--S- +-{--- =-{--v- Z--. i- E--x-i--S-, +-V-i-M--i-{--i-S- -- -i-E--j-, +-M-n- x-C-- +-h- --E-h-S- -i-E--j- v--x-, - S-E--i-x-S- E-- - S-E--- --M-i- +-- x--h- Z--. -l- B-E- M-- -I-i- `---- --, -V-S- l-- i----- V-M-i- +-{--- C--- -i-E--j- -{---S- M--V- {-b-i- x--; - i---- x--x-- -i-E--j- {--i-. (-S- E--h- {-f- -<--S-) +-h--h-S- -I- V-M-i- -j- C--- -i-E--j-- {--- x--.

--V-x--M- -x- 1927 -- -b--- +-x-ʶS-i-i- i-k- C--- -i-E--j-S- ---i- i-k- -x-- V-i-. - i-k-u-- C--- - +-ʦ-V-i- -i-E--j-i-- --SU-n-E- -n-- {-- -i-. +-{-- i-k- ʴ--n- E--h--`- --V-x--M- E-- E-{-x-E- |--M- (thought experiment) n-i-i-. i-{-E- B-E- x--x--`- P->-. --V-, +-{--- B-E- <--C-x---J- -I-E-h-S- B-E- I-h-S- l-x- +-h- -M- - n-x- x-ʶS-i- E---S- +--i-. +-- E--h- +-ʦ-V-i- -i-E--j-i- +---E-S- +--i-. E-h-i-- E-h---- -- (force) -I-i- P->-x- +-{-h- x--x-S- x---x--- i-S- M-i-S- --E--h- -b- -E-i-. +---S- I-h-- - E-h-S- l-x- +-h- -M- --i- +--- i-- i-S- M-i-S- --E--h- -b--x- x-i--S- E-h-i-- I-h-- i-S- l-x- - -M- E-- +--- - +-{-h- -M- -E-i-. -h-V- +-ʦ-V-i- -i-E--j-i- E-h-i-- B-E- I-h-- i- E-h-S- l-x- - -M- n-x- x-ʶS-i- --i- +--h- V--- +--i-. +-l-i- i- i-- --i- E--x- P-i- -i-, -V-i- -i-, i-i- E-h-i-- +-b-S-h- -i- x-- +--S- M--i- +--i-. -h-V- +-ʦ-V-i- -i-E--j-x--- --- E-{-x-E- |--M-i-- <--C-x-S- l-x- +-h- -M- n-x- B-E-S- I-h-, +-{--- {-ʽ-V- i--f- +-S-E-i-x-, -V-i- -i-i-. C--- -i-E--j-S- x-E-- -S- x--E- ʴ--r- -i-. i- {--h- =-n--v-E- +--.

E-h-i-- -i- +-{--- n--i- E-- ? |-E--S- -i-{--x- i- -i--- {-b--- |-E-- +-{-- b--i- ʶ---x- i-S- +-{-- S-i--l-- Y-x- ->-x- i- -i- "n--i-.' -E-ʮ-i-, {-b-h-#- |-E--S- i--M---S- -x-x- i- -i-S- ʴ-i-- (--, -n- - V-b-) -`- {-ʽ-V-. i--M---{-I- --x- -i- +-{--- n--h-- x--. -h-V- -i-S- l-x- -V-h-i-- j--, +-x-ʶS-i-i-, x-n-x- -i-- |-E-ʶ-i- E--h-#- |-E--S- i--M---<-i-E- +--i-. -M- -I- -i- {---- -I-i-- i--M---S- |-E-- (|--h-) -{---- --. -S- +-l- --- |--M-i-- <--C-x-S- l-x- x-ʶS-i- E----, i- "{----' +-i--I- i--M---S- M-- E--h---J- |--h- --, +-- |--h--- E-- E--h-- -I-n-- --. |--h-S- i--M--- V-i-E- E-- i-i-E- E-{-i- V-i- -h-V- i- |--h-S- C---S-, --x-S- >-V- V-i-. +-- --x-S- v-CC--- +-{-h- {--i- +---- <--C-x- ʺl-- --h-- x--, +-{-h- -V- {--i- +---- i-S- -M-i- +-x-ʶS-i-i- -<--. V--f- i--M--- E-- i--f- v-CE- -`- - -M-i-- +-x-ʶS-i-i- V-i-. -h-V- +-{-- <--C-x-S- l-x--{-x-i-- +-x-ʶS-i-i- E-- E--. (i--M--- E-- E--) i-- -M--{-x-i-- +-x-ʶS-i-i- -f-i-. |-i-I- =-n---h-i- -M- x- P-i- i-- E-h-S- -i--x-x- M-h-x- -h-- --, --M-, P-i-i-. --V-x--M-x- +-- n-J--- E-, l-x- +-h- --M- - n-x- --i-- +-x-ʶS-i-i-S- M-h-E-- E--- +--i-. (- M-h-E-- h S- --|--h-i-- V---V--- i--f-S- -x- +----, B-E- -J- +--i-.) -h-V- - n-x- --x- B-E-S- --- +-S-E-{-h- -V-i- -h-- x--. B-E- -{-h- x-ʶS-i-{-h- -V--, i-- n--- -{-h-{-h- +-x-ʶS-i- -<--. l-x- +-h- -M- -S- B-E---ʪ-E- -{-x-S- +--C-i- - C--- -i-E-S- +-ʴ--V- -M- +--, i-- -=--- +-ʦ-V-i- -i-E--v- +-- B-E---ʪ-E- -{-x- +---S- M--i- v---- +--i-. - n-x- -i-E-i-- --v- +-h- i-k- {-i----- -n- -I-i- P-h-S- - i-S- +-l- --h-S- |--ix- {-f-S- --- E--.

-V-S-, l-- i----- l-x- - -M- -S- -{-x-i-- +-x-ʶS-i-i- E--i- E-- E-- i-- --- -I-i----- +-x-ʶS-i-i-{-I- J-{-S- -`- +--i-i-. i-S- M-h-E--- +-l-i- --V-x--M-x- n--- M-h-E--{-I- +-x-E- {--x- -`- +--i-. -h-x-S- l-- i----i- +-x-ʶS-i-i- i-k-S- |--- +-f--x- -i- x--. {-ʮ-h-- - i---- C--- -i-E- -{--- -M-i- x--; x--x-- -i-E- {--i-. V-- {-E-S- ʺl--E- -`- +--i- i-- ? l-- V-M-i-- C--- -i-E- -{--- -M-- +--i-. -M- E-- Z-- +--i- -S- -x-Y- - -V-E- -h-x- M-- {-f-i-- |-ʺ-r- -i-E--j-Y- - ʴ-Y-x--J-E- V-V- M--- -x- i-S- Mr Tomkins in Wonderland - {-i-E-i- E-- +--.
b-. --S-p- S-i--h- |-v-x-

 

 
Today'sHomePage