ʴʴv- -J-
ʴ-E-i- --l-S- -ʱ-i- : --x-!
i-V-- -J-h-S- -x-x
S--E-b- V- v--- +-- i- +-- i--S-{--?
+-i-G-E--S- G-E--S- ---
-M---S- -J--E-
-f- +-ʺi-i-S

 
-b-----   -JJ- --i
 
EE--V   l----E-
 
E-{--   -i