FrontPage


 

--V-E- {-ʮ--i-x-S- |-G-- M-i--x- E--h-- 73 - P--x- n--i-

--V-i-- n--- P--E-x- +--I-i- -n--i- +-h- +-v-I-{-n- n-h-S- -n--i- ----S- ʺl-i- --v-x-E--E- +--. =---`---- x- {-b-h-#- ʺj-- 73 - P--x-n--i-x- l-x-E- --V- -l--v-- V-M--- --V-i-x- x--b-x- -i- +--i-. -E-i-i--- +-i-ʴ---{--E- +-{-- {-n- ---h-#- ʺj--S- -J- -f-- +--. E--- ʺj--E---S- =-k--{-h- S---- V-i- +---- O--{-S--i-S- ----i-- -J- -I-h-- +--. -V-E-- -k-S- {-ʮ-P-i-x- -M---- n--- --V- P--E-x- ---M-S- -v- +-h- l-x-E- i----S- -k-i- -- n-h-S- 73 - P--x- n--i---, <-i-- -V-|--h-, ----i-- i--{-i----- --V-V--x-i- -`- J---- =-b-- +--.

+-v-x-E- --i-S- -V-E-- <-i---i- 73- P--x-n--i-S- --k- +-x-x--v--h- +--. --i-- --V-V--x--- +-h- -V-|-h---- -J-- - n--M-- {-ʮ-h-- P-b--x- +-h-h-S- -{i- --l- +-M- +---- +-x-E- i--i-n- 24 B-|-- 1993 -V- -V-- Z--- - P--x-n--i-i- +--i-. i-S- E-- i--i-n- i-- i-n--x- G-i-E--E-S- -h--- --i-. - n--i-{--S- E--i- V-- +-i-ʴ--v- -h-i- -<-- +-- --x-- |---x- --l- - n--i- +-ʺi-i-i- -i-. E-p- - P--E--V-S- i---- -E---S- -{-h- --V-- -i-. V-x-|-i-x-v-E- ʴ-v--b-- -i-, i-x- =-k--n-- +---- -j--b-- -i-; {-h- -V-{-i--S- J-- -j- -- -k- x-E----E-b-S- -{---- -i-. --S- -E---S- -{i- B--f- -`- +-h- M-i- B--f- |-S-b- -i- E- V-x---x-S- i- +-E--x-{--E-b-S- -ʽ-- -i-. i--, l-x-E- i---- V---n-- --x-, {--n--E- E----, E--I-- |---x-, ---M- -E--- -S- V---{-- -{-h- +--- -i-.

73 - P--x-n--i-x- - +-i-ʴ--v- n-- E--. {-S--i- -l- ----x-S- - ---M- -E---S- -v-x--j-h- --i-, i-S- -i- J--J-- -k- -- +-h- i- |--h-i- E-p- - -V- --E--S- +-v-E-- I-j-x- E-j- -M--, +-- {-ʽ-- V-h--{--E- |--ix- - n--i-u-- E-- M-- -i-. {-h- i-{-I-- --k-S- M-- +-- E-, l-x-E- {-i----- -V-E-- |-G--S- -v--i-x- --V-E- {-ʮ--i-x-S- |-G-- n--i- M-i--x- --, +-V--- -M---- --V-E- P--E-x- x-h-- |-G--i- ---M- -i- -- +-h- ʴ-E-p-i- +-l-E- x--V-x-i-x- --V-E- x--S- |-i-`-{-x- --, +-- -ʱ-E- =-q-- --- `--x- -ʴ-v-x-i- - n--i- E--h-i- +-- +--.

- n--i-x--, |-i-E- J-b-i-- --i- j--{--- -i-n--S- ʨ--x- -x-h-#- O----S- i--i-n- E-- +--x- O--{-S--i- - O----- V---n-- `---- +--. j-i--- {-S--i- -V- -l-S- -n-- |-i-I- -i-n-x-u-- x--S-i- Z--- +--i-- +-h- n-- {-S- --x- -V- x--b-h-E- +--M-S- x-M--h- - x--j-h-J-- x--b-h-E- P-h- -v-x-E--E- +---, +--- - n--i-x- x-ʶS-i- E--. -ʴ-v-x-- +-E--- {-ʮ-ʶ-- V-b-x- i-i- -V- --E--E-b-x- l-x-E- --V- -l-E-b- -i-i-ʮ-i- E----S- 29 +-v-E--ʴ---S- x-n- - n--i-x- E--. l-x-E- --V- -l-S- ---n-i-i- 33 -CE- V-M- ʺj---`- +-h- -V-i-- -E--J-S- |--h-i- +-x--S-i- V-i- - V-x-V-i--`- +--I-i- `--h-S- - n--i-i-- i--i-n- +-i-i- --k-S- +--. ---n-i-|--h-S- i- -l-S- +-v-I-{-n-x-- - +--I-h- -M- +--. l-x-E- --V- -l--- -{-ʴ-h-i- +--- E-- i-x- ---i-{-h- {-- {-b-i- --i- --`- i-S- +-l--v-x- -f--h- G--|-{i- -i-; i-- --l- - n--i-i- +--. ʶ--- l-x-E- --V- -l-x- ʴ-k-- +-v-E-- n-h--`-, i--S-, n-- {-S- --x- +-f-- P->-x- +-l-E- --v-x-S- ----{- E--h-S- x--j-E- i-k- x-v-ʮ-i- E--h--`- -V-i--- ʴ-k- +--M-S-- i--i-n- E-- +--. -i-E-, O--h- x---, {-h-S- {-h-, O--h- -V-{---`-, -i-, ʶ-I-h-, +--M- ---J- I-j-i- -E-E--h-E-- - --V-E- x--{--E- +-l-E- x--V-x-S- +--J-b- i--- E--h-S- -v- - n--i-x- l-x-E- --V- -l-x- n-- +--. n--i-- |-i-E- x-M-ʮ-E-{--i- -i-j- +-h- -E--- {-S--x- O--h- V-x-V--x- S-i-x--- - ʴ-E---- -h-S- -M- - n--i-x- J-- E-- +--.

-E--- ʴ-E-p-E--h-S- -ʽ--i- ---- -V- ---i-{--x-S- +-P-b--- -i-. S-- n--E-S- |--- {-h- E--h-S- -{{--- -l-- {-S--i- -V- +-V- {-S-- +--. i-i--, 1979 --x-i--S- n---- -- f--<-S- M--. l-x-E- --V- -l-S- i- E--i- x--b-h-E- x- Z---- |---x-i-- x-E----S- {--b- V-b- Z-- -i-. {-h- 73 - P--x-n--i- +---i- -h-{--S- ----i-- - ʺl-i- {--- -M-- -i-. ʺj--, +-x--S-i- V-i- - V-x-V-i- i--S- <-i-- -M--V-i-x- l-x-E- --V- -l--v- +--I-h- n->-x- O--h- i---- --V-E- -n--S- |-G-- ----x- -+-v-S- M-i--x- E-- -i-. 73 - P--x-n--i-x- i-- +-h-J- S--x- ʨ---. ʴ---i-& -E--- +-P-b- --E--x- E-- -M-i-- `-- {--- =-S----- -V-i-- l-x-E- --V- S----S- --M-- Z-{--x- n-- Z-- +--. {-ʽ-- ---- ʴ-k- +--M-x- E---, {-h- --E-- n-{i-- v-- J-i- {-b--- ʶ---- +---i- -h-S- -C-i- i--- -- -M-- +--.

M-- -- ---- --E--x- P-i--- E-- i-i- x-h--S- -l- =-n---h-l- =--J- E--i- -<--. i- x-h---- -V-i-- O----S- +-v-E-- +-h- E--E-I- ʴ-i--- +--i-. O---- --i-x- S-- -- --- {-ʽ-V-i-, O--h- V-x-i-S- n-x-n-x- V-M-h-- --v-i- E--S- +-O-G-- O----x- `---x- t--i-, E-h-i- E---`- E-i- +-l-E- i--i-n- +-- -S- -ʽ-i- -- J-i-n--x- +-h- i-S-E--- i--- -i-n--x- O----{-- {-S--S- {-ʽ-V-, +-- +---S- +-n--- x-M-ʨ-i- Z-- +--i-. x-M-ʮ-E-x- -ʽ-i-S- +-v-E-- - -V-x- n---S- +--. B-E- {--x- +-- -h-i- -<-- E-, l-x-E- --V- I-j-i-- x--I-- - M--M--- x-M-ʮ-E-{--i- - -CE- {-S--h-S-S- |--ix- -V- --E--x- - +-n--S- --{-i- E-- +--. l-x-E- --V- -l-S- E----i-- M-{-x--i-S- M-f-i- n-- ->-x- i- +-v-E- {--n--E- -h-- --- -i--- -M-h-- +--. +-{--- --v-i- E----ʴ--- O----i- --x- -ʽ-i- B-E-h-S- +-h- B-E--E-- S-S- E--h-S- -v- O--l- j--{---x- =-{--v- Z-- +--. -k-S- -{-- E-h-, E---`- - E-- E--i-, ʴ-E-- E--G--S- J--- x--E- E-h-i- E--h-x- -i-, l-x-E- --V- -l-S- +-v-E-- E-`- E-- {-b-i-i-, - i-x- |-i-I- x--I-h-i-x- --V- -E-h-- +--.

+-E--- {-ʮ-ʶ--i- x--n- E--- +-v-E-- ʴ---{-E- +--M-, ʶ-I-h-, --V-E--h-, -i- - -v-E-- - I-j-i-- 9 ʴ--M-S- 122 V--i--- -V-x-, ---- --E--x- V-- {-ʮ--n-E-b- -M- E-- +--x- i--- -V-S- B-E-h- +-l--E-{-{-E- 20 -CE- x-v--- V-- {-ʮ--n-S- x--j-h- -{-f- +--h-- +--. - -i-i--h-S- x-ʶS-i-S- n--M-- {-ʮ-h-- -V-i-- l-x-E- --V--- -i--. M--i-- {-h-S- {-h-S- -`- -f--i- +-h- =-{--v- +---- {-h-S- x-- ʴ-i--h- -- - n--x- {-h- x--V-x-S- --v-E-- ---- --E--x- O----x- n-- +--i-. J-b-i-- -ʽ---S- E-i--- ---M-x- ---h-i- +--- "M-b-M----V- O---SU-i- +-ʦ--x-' i--S- "---i- O----r- -V-x-' l-x-E- --V-S- |-G-- |--- E--h-S- n--x- =-{-E--E- `-- -E-h-- +--. --x-S- E--i- -E-S- x-- i-- -E-S- E--i- --x-S- ---M- - n-ʹ-E-h-i-- -n-- x-CE-S- -M-i- E--h-V-M- +--.

--V-i-- n--- P--E-x- +--I-i- -n--i- +-h- +-v-I-{-n- n-h-S- -n--i-- ----i-- ʺl-i- {-E--S- --v-x-E--E- +--. E-v- E-- l-x-E- --V- -l--v- B-J-n--n--#- x--x-n-ʶ-i- V-M--- n--h-#- +-h- --- =---`---- x- {-b-h-#- ʺj--, 73 - P--x-n--i--- ----i-- l-x-E- --V- -l--v-- i-x- n--- -CE-S- -J- V-M--- +-V- x--b-x- -i- +--i-. |--- E-- E-- E-h-S- i-- {-ix---M-x- - -E-- -x- -h-x- --S- ---|--h- +-v-E-- +-l-- -n--{-n--- --ʴ-- V-i- +--h-#- j- |-i-x-v-S- B--V- -E-i-i--- +-i-ʴ---{--E- +-{-- {-n- ---h-#- ʺj--S- -J- |-i-I- -f-- +--. -- {--S- +-- E-, i-S- +-Y-x--+-x-l-- +-{-ʮ-S-i-{-h- V--V-- E-- -i- +-- i--i-- {---E-b-x- i-x- -h-- +---E--, ʴ--v- +-h- +-{--n-i-E- |--M- --Z-b-, U--, --iE-- ---J- |--M-- E-- |--h-i- P-b-i- +--i-. l-x-E- --V- -l-S- +-v-I-{-n- +-x-E- ʺj-- E--I--{-h- -i--i- +--i-. B--f-S- x-- i-- E--- ʺj--E---S- =-k--{-h- S---- V-i- +---- O--{-S--i-S- ----i-- -J- -I-h-- +--. -ʽ---`- {--M-- v--h- +---i- +-h-h-#- - -V-i- +--- -i- i--i-n- E-- M-- +-- E-, {-S--i-S- +-x--- E---`- J-S- -h-#- B-E-h- -E--{-E- 10 -CE- -CE-- ʺj---- J-S- --. -V-E-- -k-S- {-ʮ-P-i-x- -M---- n--- --V-P--E-x- ---M-S- -v- +-h- l-x-E- i----S- -k-i- -- n-h-S- 73 - P--x- n--i-i-- i--i-n--- <-i-- -V-|--h- ----i-- i--{-i----- --V-V--x-i-- -`-S- J---- =-b-- +--. +--I-i- {-n-v--E-E-b- {--h-S- |-l-{-i- - {--{--x- --S-f- V-i-S- -`-S- -ʨ-E- ---i-- |-i-E--, +-ʴ---{-h- E-- -i--- -i--h-S- +---S- =-n---h-- +-f--x- +-- +--- i-- i-i-x- -{-h- M--S- x-E--x- -i- +-- - -I-i- +---- i-S- |-i--n- -E--i-E- Z--S- =-n---h- +--E-b- {-f- ->- -M-- +--i-.

+-l-i- +-t-{-- +-{-h- 73 - P--x-n--i-- +-{-I-i- +---- O----V-S- =-q--{--i- {--S- -E--- x--. ---- -k- M-- {-i--{--i- +-h- M--i-- +-J--S- --x- -h--{--i- J-#- +-l-x- V-- V-<-- i--S- i- =-q-- M-`-- M-- +--, +-- -h-i- -<--. V--x- -v--h-, -i-i{-n-x-, M-h- -x- =-i{-n-x-, -P-=-t-M-, O--t-M-, E-ʃ--t-M-, i-j-E-, ---ʪ-E-, |-f- - +-x-{-S-ʮ-E- ʶ-I-h-, O--h- ʴ-t-i-E--h-, --V-x-E- ʴ-i--h- --l-, --v--h- +-- x->- +-v-E-- ʴ--- l-x-E- --V- -l-E-b- ---- --E--x- +-t-{- -i-i-ʮ-i- E-- x---S- --V-i-. V- ʴ--- -i-i-ʮ-i- E-- i-- -{-h-i-& -i-I-{--H- +-- --{-i- -i-i-ʮ-i- Z-- +--i-, +-- n--i- x--i-. -{-ʴ--- +-v-E-- ʴ---S- x--V-x-, +----V--h- - ---{-x- -S- +-i-- x-h-- E--h-S- -k- l-x-E- --V- -l-x- -V- --x-E-b-x- ʨ--- {-ʽ-V-. ʴ-E-- E--G--S- P--E- +-h- J-S-S- --h- -ʴ---S- x-h-- E-h-i-- --{-i- +-h- E-h-i-- {-ʮ-ʺl-i-i- --x- J-- x- -i- O---- - V-- i----- ---i- -i-x-S- P-i-- V--i-. i-S-|--h- E--- +-v-E-- - E--S- -i-i--h- E--h- {--- x-- i-- i--`- -M-h-- +-l---- l-x-E- --V- -l-x- =-{--v- E--x- n-- {-ʽ-V-. {-S--i- -V- --l--`- ----S- -ʹ-E- +-n-V-{-j-E-i-- i--i-n- E--- - {-ʶS-- -M-- - -V-S- i--x-i- --S- E--E-- +--. -i-i-ʮ-i- E---- -V- --E--E-b-x- M-- n-- --i- Z--- J-S-S- -ʹ-E- ---- <-i-E- -CE-- i--b-i-- l-x-E- --V- -l-E-b- -{--- M-- {-ʽ-V-. V--i-- +--n---J--n--S- ʴ-E--x-v-- V-- {-ʮ--n-E-b- -{-n- E-- {-ʽ-V-i-. i--S- V-- ʴ-E-- E--G-- ---h-- -i-j- E---- -j-h- +-ʺi-i-i- +-h-- +-h- i--`- "l-x-E- --V- ʴ-E-- --' -- E---, +--- -M-h- {-f- -i- +--i-.

O----S- +-v-E--S- --{- i-i-- i-- E--- ʶ-----V- +--. x-h--- -k- O----x- x----- -i-n--S- x-h-- |-G--i- ---M- P-b-i- x--. O----x- -V-- --h-S- |--h-- i--- --S- --n-i- --i-. ʴ---i-& -M-- n---S- =-{-ʺl-i- +-M-n-S- l-b- +--i-. O----S- x-h---k- -f-- E- i-S- - n--- P--E-x- +-v-- ---. i-S- =-{-ʺl-i- - ---M- -f--. +-- -{-E- ---M-J--V- E--- O----S- +-v-E--E-I- ʴ-i--h-i-x- E--S- -v- -h-- x--. +-V- +-- n--i- E-, n--S- n-E-x- -n- E--h-S- x-h-- +-x-E- O----x- P->-x-- i-S- +----V--h- -i- x--. -i--- E-- P--{-^- +-- --i-i-- O----S- `----- --E-- -I- n-i- x--. -----V--S- -v- |-n-- -V-x- i-l-- O----x- ʴ-E-- x--V-x-, ʽ---i-{--h- +-h- E--S-#-x- V-- ʴ-S--h---i-S- -{-E- +-v-E-- n-- +--i-. i-- ----i- n-h--n--i- ʶ---- E--h--`- ---- --E--x- =-SS-v-E-- -ʨ-i- x--- +--x- --- --n-k- --, +-hh- -V--, i-E---n-n- M-i-S--, {-. -. {--- -S---J- V-h-i- -h-- i-i- +--i- - S-M-- M-- +--.

--- +-l-i-S- +-{-h- 73- P--x-n--i- E-i- x-`-x- +-h- E-i-{-i- -V-E-- <-SU--H- --M-x- +---i- +-h-i- -S- J-- E--- -V- --E--E-b-x- l-x-E- --V- -l-E-b- E-i- +-v-E--S- - +-l--v-x-S- -i-i--h- -i- -{-I--, x----V--S-x-S- =-q-- i-S- E-i-{-i- {-h- -i-i-, ---S- -M-h-- +--. M----V- ʴ-E--i- E--h-#- ʴ---i-, -n---, M---V-, --h-, +-x-- +-h- i-f- ---J- n-|--k- +-{-h- E-i- E-- E-- -E-i-; M--i-- -E-x- M--i-S- -V-M--, +---, |-i-`-, -i-j- - --x- -CE- E-i-{-i- n->- -E-i-; M--i-- =-{--v- x--M-E- --v-x-S- --v--h- - --V-E-E--h- +-{--- -v- Z-- +-- E--; +-x--S-i- V-i-, V-x-V-i-, ʺj-- - +-x- -M---M-- -S- ---E--h- +-{-- l-x-E- --V-i- P-b-- +-- E--, i---i- i-x- ʴ--- --i- E-- +-h- i- +-i-ʴ---{--E- M--E----i- ---M- ->- -M-- +--i- E--; i-S- -x-i- l-x-E- --V- -l-ʴ--- {--{-- -E--h- +---- +-f- n-- Z-- +-- E--; |-l-{-i- - {--{--x- -S--|-{i- P--E-S-, n--- P--E-S- +--I-h---i-S- -ʨ-E- --V-- --E--S- +-- E- n-&--S- +--; x-- +-l-E- v--h--- O--h- -M-i- --S-f- Z--- -M- O--h- M--M---S- -E--- -CE- i-b--i- i-- x--i- x-; O------ --V---- =-SS--M-- v-x-E-S- -S-- E-i-{-i- E--- +--; O----i-- x--ʨ-i-i-, =-{-ʺl-i- - ---M- -f-- -n--x- |--ix- E--h-#- ʤ-x---E-- -l- G---- +--i- E--; - |-x-S- =-k-- E-- ʨ--i-i- --- 73 - P--x-n--i-S- --{--- -V-- -M-h-- +--.

---i-i- E--- - {-ʶS-- -M-- - -V-E-b-x- ----- --S- E-- ʶ-E-h-V-M- +--. -V-E-- <-SU--H- +--- i-- +-- i- S-E--i--r- l-x-E- --V- +-l-{-h- E--i- -i- -S- |-i-i-- - -V-i- ʨ--i-. i-l-- O----S- `---x- E--- ʶ----S- x-- i-- x-h--S- -V-x- +--i- +-h- i-l-- +-l-E- x--V-x-S- =-q-- - +-O-G-- `---h-i- V-x-i-S- ---M- +--i-. E----v-- 95 -CE- <-i-E- +--h-- -I--i-S- |--h-; {-ʶS-- -M---v-- V-ʨ-x-S- Z--- |-i-I- ----{-, - n-x- -V-i- {-I-S- i--S- ʤ-x---E-- -l-S- {-f-E--x- P-b-x- +--- V-x-V-M--h- - V-x--P--x-, -E---f--v-x- -E-x- Z--- -CE-S- V-h-- -M--, n--- -M-S- ---E--h- ->-x- i-S- +-M- |-p--i- Z--- -i-j- x-h-- P-h-S- --n-ʪ-E- -H-, - -M--S- M-- ------J- -V-- -M-n--E- `-- -E-h-#- +--i-. --V--n- +-h- --V-E- x-- - n-x- -n-- -M--x- l-x-E- --V-S- ʴ-S-- E--i-S- -h-- x--.
b-. -E-- -I-h- --

 

 
Today'sHomePage