FrontPage 
-n-x-- --x-

"i-Z- +-- i-V-{--'-v- {-. -. n--{-b- -h-i-i-, ""V-M-i- -n-x- V-i-E- -n-- --i- i--f- E-h- --i- x--.'' -n-- --i- i- -x-S- -n-x-. ---S- -n-x- --i-- -b-M-h- M-i-. ʴ---i-& -i-i- -n-x- +--- i--. <-O-V--v- "G-x-E- {-x-' -h-x- +--J-- V-h-- - -n-x- -v-n-J-, {-`-n-J- +-- --{-i- -i-. ʽ-b-h-, ʡ--h-, --h-, n-x-n-x- ---- E--h- - -- -n-x--- C--E--E- -i- +---x- --S- ------ --n- -i-i- +-h- i-S- {-ʮ-h-- -x--- Z--ʶ--- --i- x--. -Mh-- ---, -x- +-h- +-i- - i-x- {-i---- - -n-x-- -f--- -M-i-.

+-- -n-x--- =-{---V-x- E--h- - -Mh- +-h- b-C-- - n-P-{-f-- +--x- +--i-. +-i- i-- "G-x-E- {-x-'-`- {--- C-x-C- =-P-b-- V-i- +--i-. E--- +--{-l-S- x-- i-- <-i-- -t-E-|-h--S- =-{-S--, -M-E-, |-h-E- +-- i-l- E-- V-i-i-. {-h- i--n-J-- - =-{--i- --i- --S- x--- +--i- -H--- -n-x---E-S-. b-C--S- S-a- -M-h-- - +--v- -Mh-, i-S- S-a--- {--i--{--i- P->- -E-i-i- (=-S-i- x--- i--)!

i-- - +--v- E-h-i-? i-- E-- x-- i-- x-ʶS-i- B-E-- +--h--, E-- -{--- +--h--. i-i- +-- +---|--x- (--x-), +---|--x- - {--ʺ---- -S- E-ʨ-x--x- E-ʨ-}--, x-|-C-x- (x-|-ʺ-x-), b-C-ʡ-x-E- (---x-), {--C-E-- (b--x-C-), x----<-b- (x--ʱ-b-, x--ʺ-{-, x---, x----) <-i-n-. -M--M-- E-{-x-S-. "i-Z-{-I- -Z- +-v-E- S-M--' +-- ʽ---x- -V--i- +-h---, {-h- -j--n-- -M--S- i-- - "=-b-n--V-' E---M-- E--i- -i- x--, -- B-E- --S- -h-- +-ʺ{-ʮ-x- E---i--.

i--- +-ʺ{-ʮ-x-|--h-S- -S--- +-ʺ-b-- -f-i- +-h- V-`--i- -h-- ->- -E-i-. (E--h- -S- -{--S- E---v-- +-v-E- +--i-.) +-ʺ{-ʮ-x-|--h-S- - +--v- ʮ-E-- {-- E-v-- P->- x--i-.

+--v-S- E---H- i-S- `--x- E-- -f--x-, n-{-ʮ-h-- -j- E-- E--h-E--i- -j-Y- x--- Z--i- +--i-i-. -n-x---E-S- --i-i- i-S- - |--ix-x- -- +-- +--. - |--ix-S- -- -h-V- -M-S- -- +-Z--i- =--J- E--- x----<-b-. x----<-b-|--h-S- --E-C-- (-ʱ--) +-h- -ʡ-E-C-- (b-ʱ--) +-- -n-x---E- +-i- =-{--v- +--i-. - +--v- |--M-xb-x-S- "b--- --'- --i- x--i-. -h-V- -n-x- x--h- E--h-#- +--M-h- |--M-xb-x-S- x-ʨ-i- i--f- E-- E--i-i- - M-h- |--M-xb-x-S- |-b-C-x- S-- -- n-i-i-. i--- {--i- V--V-- -h- E-- -j-{-b--- {-ʮ-h-- -h- - n-{-ʮ-h-- -S-E-b-x- +-{-I-i- x--i-. -q--S- "+-{-I-i-' x--i-, +-- ----. E--h- x-- --- i-- - +--v- E--S- E----- P--- M-- x--i- +-V-x-. E-- Z-- i-- - "x--x-' +--v- +--i-, -H- 5 i- 10 -V-- -Mh--- -{--- M---. -j- -M- {-b-i- E- x--, i- -{-----S- E--h-- -h-x- +-ʺ{-ʮ-x- +-h- i- {-f-i-- --x- <-. E-{-x--- {--i- M-b--b- -i- +--- i-- b-C--S- --x- +-h- x--I-h-J-- - x--x- {-f- -{--x- -P--- --E-i- x--. +-ʺ{-ʮ-x-{-I- --x- --M- - i-S-{-I-- -C-- --M- B--f-S-.

-j- - x--x- +--v-S-- E-- n-{-ʮ-h-- +--i-S-. -S- --x-x- V-J-- --x- --- -- -M-i-. ʺj---v- -V-J--x- (+----x-) -i- x-- +-h- M----{-h- {-ʮ-h-- ->- -E-i-. -h-x- M---{-h- - +--v- +-V--i- P->- x--i-.

-n-x---E-S- --i-i- B-E- -I-i- `--- n--#-- -M- {-b--- +--v- i--- "--' -<--S- +-- x--. B-E-S- +--i- i- n--#-S- ʴ-- ->- -E-i-. E--x- +-|-S- -M-i- i-- E--x-, +-x-ʺ-x- i-- E--x- --x-. -h-x- i--- -x--- i-S- P-.

n-{-ʮ-h-- V-- +--- i-- -n-x-{--x- +--- ʨ---- -n-x---E- P--- -M-i-i-. =-`--`- b-C--E-b- V-i-{-h- -i- x--, {-h- M--i-x- j--, =---i-x- -H-, -S-i- -H-, E---- -S-, {--n-J-, -P--S- |--h-i- P-- -{-E- E-h-i-- -I-h- +--- i-- b-C--S- -M--S- -- P-.

-n-x---E- P-i- +--- i-- E-{-- -t---x- E-- x-E-, --- -f-i-- +-h- n--S- j-- +--- i-- - +--v- P-h-{-- b-C-- -- V--- P-.

-- +-M--- {-i- +--- +-h- -n-x---E-S- M--V- --- i-- i-i-- i-i- --x- --, {-h- i--S- b-C--x- ʴ-S--x-S- P-.

E-v- E-v- - +--v-x-- -n-x- l--i- x--i-, E--h- i-S- i--i-S- i-- +--i-. V-- E-x--S- -n-x-. --`- +-v-E- --l--x- -n-x---E- -M-i-i-, {-h- - +--v- ʴ-G-i-E-b-x- "+--- n- E->---' ʨ--i- x--i-. i-S--`- b-C--S- S-a- +-i---E- +--i-, {-h- -n-x- --h- E--h-#- "+--v-k--' +-- +-h- i-i-- +--v-S- M-- -M-i--ʶ--- -n-x---E-S- +-v-- {-- -h-- x--. i-S- +-J-x- {-f-- -x---.

 

 
Today'sHomePage