FrontPage


 

ʴ-ʽ-{- - -i-S- -x- --ʴ-h- - -V-{-- --E--{-f- +--x-
-- -n-- =---h-S- E--G-- l-M-i- E---, --`- ʴ-- ʽ-n- {-ʮ--n- - -- V-x--- x--S- -v---i-S- -x- --ʴ-h- - -V-{-- --E--{-f- -{- E-- x--x- -`-S- +--x- +--. E-p-i-- --E-- - -V-{-S- E--G---- l-{-x- Z-- x--x-, -V-{-S- x-i-k-J-- --- -E--- +-P-b-S- --x- E--G---- l-{-x- Z-- +--,

-ʺ-- -ʽ--x- -S-ʴ-- i-x- ʽ-n-S- |-h-


+n--n ɽ-i- -ʺɨ ɽ--J +ɱ-- BE- -M-i -ɽh-- ˽n- E---S- Pɮ- V-h-i +--x-iɮ- xɴ-- +-{ɱ- =n-vɺi Pɮ-S- JbE-i-x ni--`- -Sx- E-h-- - E--.

J--M- n--S-j--h-S- n-x- E----x- - i-S- M-b-S- S--E- -S- 27 ----S- -l-- n-M--i- B-E- -ʺ-- -ʽ--x- +--- n->-x- V-- -S-ʴ--S- P--x- - -b--x-S- +-V- -l- {-j-E--x- -M-i--. {--- +--H- {-b- - - -- =-{-ʺl-i- -i-.

+--v- |-x- -b-ʴ-h--`- j-{-I-- S-S- E--h-S- -ʺ-- -P--x-S- -S-x-
M-- +-x-E- n--E- -M---- +--v- |-x- -b-ʴ-h--`- ʽ-n- - -ʺ-- --V-i-- -x--- x-i- i--S- --E-- -S- j-{-I-- S-S- E--h-S- n--x- {-i-|-v-x- +---ʤ--- -V-{-- -x- {--- =-S---i-, +-- ʴ-x-i- --- --n- S----- --v-i- n-x- -ʺ-- M--x- +-V- -l- E--.

 


"ʴ-ʽ-{-'S- |-i-- P--x-ʴ--v- +---S- E-O-- {-I-S- -E-

-M---- {-h- -i-, - n-J-ʴ-h-- {--- +-b-- -x-E-b-x- ʨ---
{-E- +-v-E-#-S- n----- "n- x-V-'S- -{-n-E-S- -V-x--
-V-{-- --E--x- ʴ-ʽ-{-- ---i- n->- x--i- -: -x-- M-v-
-n- --E-- --J-i- E--h-S- V-x-+-P-b-S- -M-h-
"i--ʮ-E-'S- E--b-- M-Z---- -- n---i--t-x- +--E-
-V-{-- -S- +-x-{-ʺl-i-i- --E-- {-ʮ--n-- |---
M--S- -----j- V-Z- b--Z- -S- -V-x--
|-i-E- M-- i-{--h- -C- x--i-, B-x-x-S- -V- +-v-E-#-S- n--
E-p-- +--E-- -b--S- -V- +-v-I- -i-- -ʽ-- -S- V-x--i- x-v-x
--{-i- -V--- -S- +-i- M---`- B-E--- {---

 

 
Today'sHomePage