FrontPage

Phentermine


 

 

`vv'
l Yc, l JYc

lb$k kMu DLJ lb$k il n Ʈ$hcOcu h{ ITv pC mOv vmv #kbv cK& yvJCmǮ Sk YJ nlj Dn, Dm Dvkb mcp Dn. `vv`mjK Ʈ$h kuhvlv mkj nll. Yc, Ym, Yl, Dlc, DlcvJ M J<bJju Ʈ$hbm sƮ$C vJ lb$ DC mTb[ [PEvicOu bl hjk jCj Dn. hjbl lb Ghi kv Ilv kL, hkL cK Ikbk[ ou&# ku iu lj Ghi vn. Gu DodYlkbv lk& DOj oTv ml DYm vc&C kjC n DJnvlck yy Dn.

DiU-JiU Yckl uh pM
kCun nJ JJ Dm `yk` lu cUu nl. `Mjp Hucmd` `cj j k Mo n` mbp i{Joio|Ml Ʈ$hj `mbpv` vJv lv Eno Ʈ$hm=l hoh&C kub nlb. Ʈ$hv jhcnlmJ mpj ku. lvblj Du Dvbl cnoJvoio|Ml `ou cbi cDj`. Ʈ$hu Dh#l M cUub vn, lj Mno khjcU Ʈ$h yNhk & Pu. Ʈ$hl c$ lv `mbpv`SJp mJl:b Kjb vJ Jhjub uh pM. ov Ʈ$hb cOu kUl uhv cv< P oio|Ml `cl=Yc-D vMv JoT Jcv` vJ箳 Sk Ʈ$hl kc kub nlb.

kO Dvk...!
kOlj Dvk knlj I[lb Dvd lb y cvl plb. kO lb jhb nlb, lj kO l pcvl mkv plb. DL&l n Pu Ghc. hjbl, `Ʈvc` @[kwMv箳 [@. ovM Jb cvvb `m` Ʈ$h yIv `kO Dvk` Ʈ$h kjCb jJub. lmb, cK kLvk n myO n|[kjbb. lj, hkL, mbJo vbo hjoM Dvd K [@. ovM Jb. JJmv [@kwj (D[vJn J) Dmvn #$箳 DJ[cU l Ʈ$h v|clk[ JUu. DO Skbkk, kn vkb lbv ku. Dl, `Sk mb Dblj` vblj n Ʈ$h.

 

   
FrontPage Today'sHomePage FrontPage