yOJj, 2 vJnWyj 2005

mblb i n vpvb i Dn. pvbMJ D|Lk Jkm cnCp JcvMJ DkM GC cnCJb uiu. JJmLl J Jmvdz Dk[b (mcbk) cnlMJ DKuu pv cnCp hCJj k{uu j< n. lk j^ Dhub D|Lk pJv vpl kjl Dn. lm D|Lk pv JmlJk DC mHuYl nCFlkw mpJ DmJl cnCv lb Fcjl mcbkb Ykwkc hJj GY kjl Dnl.
Yjldz pvl DC Yjl mjkj oKu pvy Jkm kjC lv kjl Dnl. hC lbv lk mc i mcbkb DYJ D[Jl Dn. lJn Yjl J Flj j^oKu K[y[v pi Pu Dnl. lcU i, Jmvdz J mKu mcbk (m@mk) iU kjCm uiCj vjvjU mbivb vc&C nl Dnl. hjbl l mbivbl i k&klx vmuvb l mbivb vJk vmuu vJmjK pv mijl Ykl Dnl. lb GCJ oj kjCm mbKk (m@mMv) vc&C nlu DM M#C Dlbl DJMkl Dn. Dhu lC Ji& Gc J v<Cl mbKk Ji& Pu hnp. lmb mjkj Ji&l yyl pi=l nCkjl mbKkǮb (m@mk) M#C oub pl Dn.
mbKkb (m@mMv箳) DYJcU mbKkǮb M#C oCb pj kC pb hC Dl mbKkcOu JJO m@HwJDj GhuyOlcU l pj mhb pl Dn. mO SmhSmSm, m@m (Sm.S.Sm.), mmc m@mkwm (SmJSmS), m@mk m@HwJDm&v ypjl b[ ciC Dn.
1) Sm.h.Sm.Sm. : n m@HwJDj m@mku @kwm H@j mMu mvm vJvb ypjl DUKub plb. JhjCm DlM mhb Dmv ymk DC D@[Jnvm ovn kjbl l cUlb. D@k@[ck Jhjm l i Dn. pbv m@mkwm y@kjTb[ vn ln cb[U Dio Gcjl Jhj k Mkll.
www.spss.com Jj o oJmbmǮ Sm.h.Sm.Sm. c cUl. l [Tvu[ kv Jhjl l. Yjll ybiUj P[k@ L m@HwJDj MK Dmv cK MK Mkiu Dn.
2) m@m (SmSSm) : n m@mku m@HwJDj Dbljj^dz hlUJj Jhjub plb. Ghi Hc&mku kbhv c cCl kjll. m@m Kml cnCp l c@[u D@hj kjCm m@mMv ijp uil. lj v<k<&, Dvcv DC myl Dmuu mjCǮb h=LkwkjC kjCb mhb plb. y FkwJJn@uvm D@vumm ijp Yml. cK MK vjcv h@FCu Dn.
3) m@mk DC mmc m@mkwm : n m@HwJDm& Pj v[u Dnl.
mJ& m@HwJDm& Kml cnCp b kcl o[ l ov uKb Ijl Dnl. b Jhjv mk@u@p, mM@u@p, Fkv@ckwm, h@ukwm, c[mv MKb jm& Jk& kcb Dio Ph nT Mkll. hjCc vpv Mv kmjM m[Jl ll. DOk cnlm mbhk& mO- Sankhya04@hotmail.com
mbO Oj
ddhuri.sandhya@gmail.com