yOJj, 7 [mWyj 2005

h=LJ mӳ&YJl Hjl Dml lj h=LJJju cvJ pJv DL&kjCYJl Hjl Dmlb. h=LJǮ il DC mLlu JiUb JUC oC #cl DL&kjCcUb vc&C Pu Dn. h=LJǮ lLkLl Jkmu DL&kjC nlYj cKv uil Dml. DL&kjC JJO kbij Dnl. kbiNvM JkmƬu oM cUl Dml.
JkmƬ n ibliblǮ yy Dn. l Dvk Ikb mcJM Dml. JkmƬ ciJ ICb k& oM-JoMl mllvb kub plb. lm mbMOvlck k&u lmnv oub plb. mvpl hlv kuu DM mbMOv k&lv vICj v<k<& DC Ghpv oM DC jpb Jkm Ƭu c cCJj mn糳Yl Mkll. DM kj mbMOv k&u lmnv oCm Dhu oMl Fboj ibO Fvm D@H [JnuhcW jm& mbmL mLhv kjCl Du. mbmL mLhvl jPJ& yBk D@H Fb[v h{kj Ilu. mbmLu [c[ vJn|mǮ op& oCl Du Dn. MJ mbmLu v@Mvu D@Ƭ[Mv kvmun cvl cUu Dn.
mbMOv mbO
mbmL Jlv DL&kjCM vi[l [JnuhcW m[p J<bcO hS[ DC Sc. Hu kjC m kjCl Du Dn. Sc. Hu n DYmc ov J<& DC hS[ DYmc j J<祮 Dn.
JM kCu cUu?
mbMOvM vi[l DYmcbv h{u kCln Sk J<l hoJj hoJ hl kuu JLv JM cU Mkl. (1) DL&Mm$lu Sc. S.- cmj D@H D& EkJ (2) Sc. Smm.- cmj D@H mvm (3) cmj D@H m@mkwm (4) YlkMm$ EkJ iCl EkJ h&JjC Mm$ (SvJnjvcWu mvm) EkJ D@hjMvu jm& J<bcOu Sc. Smm.- cmj D@H mvm (5) cmj D@H yPvm D@[cvm^Mv- ScyS (6) Sc. k.- cmj D@H kwv@u@p (7) Sc. F&.- cmj D@H FbpvDEji (8) y. k.- y@uj D@H kwv@u@p (9) y. F&.- y@uj D@H FbpvDEji. DL&Mm$ J<mn hoJj hoJ Iluu JLv 55 kwk iC DC Flj MKlu JLv 60 kwk iC cUC DJMk Dn. mJ& MKbcOu JLv 12 Ju iCl J< DYm kuu DmJ.
vJ[ kM ku pl?
hS[ DC ScHu DYmc箳 JMm JL祮 vJ[ uK UC hj# DC cuKlj ku pl. UCcO iCldz kMu (c@Lc@ku mku), JMu<C #cl (D@vuk D@yu) DC pvju D@h[ J<b mcJM kjCl l.
n uK hj# 1 c 2006 jp ybiuj, YhU, YJvj, VF&, in, nyo, phj, kukl, uKv, cbyF&, vJ ouu kWbJj Ilu pF&u. hj# iCbJj DOjl vJ[k cubv cbyF& L cuKlm yuJu pl. lvblj Dblc vJ[ ku pl. cuKl pu 2006 cO cbyF& L mbmL k&ul ICl F&u. cuKlm yuJCl Duu JLv pC-C omN CǮ juJ Y[ ou pl.
M<J=Ǯ jkwkc
mbMOv DYmcm vJ[u iuu JLv hnu ov J<&m ojcn D npj h M<J= ou pl. hS[m vJ[u iuu JLv h{u ov J<&m vT npj h M<J= ou pl.
mbhk& : Dp& J cnlh$km h{u hʳJj mbhk& mOJ- D@[cMv D@Hm, Fboj ibO Fvm D@H [JnuhcW jm& (DpD[Dj), pvju S. k. J ci&, ijiJ (hJ&), cbyF&- 400065. Dp& Ekcl 200 h (DvmƮl pl/pclǮ JLv Yjl Jh Dvov Di箳 vccC mJul ui Dnl. ilu JLv 200 . H hJJ uil vn.) Dn. jkc [cb[ [^@Hw DpD[Dj, cbyF& vJ k{v hJ. Dp& ciJC MJ ljK 28 HyJj 2006 Dmv mbhC& Yjuu Dp& mbmLu YC MJ ljK 18 c& 2006. F&cu : soffice@igidr.ac.in
n Dp& igidr.ac.in JymF&Jv [Tvu[ kjl F&u. l vO&jl Hmn 18 c& 2006 hl mbmLu Yu DM hlv hJl l.
mjM Jbou