Jj, 3 HyJj 2006

ovoƵ&k

MJj, 3 HyJj 2006, Yjldz mj 14 cI 1927. cl cI M < 25 k. 35 c. jJl v#$ 20 k. 33 c. cvb 30 k. 33 c. mӳxo- 7/14, mӳ&ml 6/31.
c<- k箳 c&o hU. J=<Y- Dvkul J{u. cLv- l GbJu. kk&- kl&J hj h[u. Emn- mlk& jn. kv- Yiojl Ho Mkw. lU- Jul nT vk. J=ƽk- J YJl. Ov- mcbpm J. ckj- mnk& cUu. kbY- llhjl nJ. cv- Glmn J{u.
MYjM- J=<Y, cLv, kk&.

 

 

lk yOJj

lk Jj