vJj, 17 pv 2006

ovoƵ&k

 

MvJj, 17 pv 2006. Yjldz mj 27 p 1928. cl p J < 10 k. 56 c. Mldljk v#$ 21 k. 9 c. kbYb.
c<- Dh# mHu JnJl. J=<Y- Dbop yjyj jlu. cLv- DOj cUu. kk&- Dvl J{u. Emn- vJ ci& MOu. kv- uYvbv Yu vk. lU- Dvk Ho mbYJl. J=ƽk- mbM Ok hmju. Ov- Dvku Iv I[lu. ckj- kc Jh J{u. kbY- DJbl cnvl nJ. cv- K&u uic Iu.
MYjM : J=<Y, Emn, lU.

 


lk yOJj

lk Jj