yOJj, 23 D@im 2006

DbO yBk yMvj D@Hmm& hj#
yBk Jlv yMvj D@Hmj ho箳 mcj 200 pibm hj# ICl l Dn.
h$l : kcv 60 kwkwbmn kCln MK hoJ.
Dp& MJ ljK : 31 D@im, 2006.

voul M@& m|Jnm kcMv D@Hmj
voul M@& m|Jnm kcMv箳 cOclv DOkNb Yjl kjCl l Dn.
h$l : Hpkwm J c@Lm J<bmn J%v MK kcv 60 kwkwbmn hoJ.
Dp& MJ ljK : 19 mhWyj, 2006.
DOk cnlm : www.nausena~bhartimic.in

 

Yjldz lj#k ou
Yjldz lj#k ou箳 Jlv Dmmb kcb[v ho箳 mcj 80 pi YjCl l Dnl.
Dp& MJ ljK : 18 mhWyj, 2006.
DOk cnlm : www.indin coastguard. nic.in n JymF hnJ.

DDjmDSv Fbjv@Mvu u.
mbmLlHx Yjll Sk c kuh m kjCl l Dmv lvcv Dm. c@vpj, pv. FbpvDj, DC kwvMvm ho箳 mcj 27 pi YjCl l Dnl.
Dp& MJ ljK : 8 mhWyj, 2006.

SDj Fb[ u.
cimJia GcoJjb `^v hu` ho箳 38 pibm SDj Fb[箳 Jlv vJ[ kjCl Cj Dn.
Dp& MJ ljK : 8 mhWyj, 2006.
DOk cnlm : www.airindia.in n JymF hnJ.

v@Mvu SDjmhm u@yjjpd ybiuj
j^dz mbmLlHx `Dmmb (pvju)` ho箳 vT pibm Dp& ciJCl l Dnl.
h$l : yjJ GC&, myl M@&nBC[ DC FEhi 35 Myo l cv il.
Dp& MJ ljK : 15 mhWyj, 2006.
DOk cnlm : www.nal.res.in n JymF hnC.

k yBk
k yBklHx DOkj hob mcj 107 pi YjCl l Dnl. Dbli&l D, ckxEi, jmk c@vpcW Do JYilu ho YjCl l Dnl.
Dp& MJ ljK : 31 D@im, 2006.
DOk cnlm : www.ucobank.com n JymF hnJ.

% MO hj#
v@Mvu kvmu D@H SpkMvu jm& D@C[ ^Evi Dbli&l ICl CN `v@Mvu @uW m& SkwPc` cH&l F DJ DC F onJǮ JLv cnvJj D|Lk mn糳 kjCj M<J= oCl l. cnj^lu JLm F DJ DC F onJǮ lk 500 pi oCl Du Dnl.
n % MO hj# ov hhl nCj Dmv jp箳 JL祮 hnu hh hj# l 12 vJnWyj, 2006 (jJJj) DC omN hh hj# l 13 c, 2007 (jJJj) jp ICl Cj Dn. F DJ DC F onJu MkCj JLa Dp& k Mkll. moj Dp& JymFJj GhuyO Dn.
Dp& MJ ljK : 31 D@im, 2006.
DOk cnlm : www.ncert.nic.in n JymF hnJ.

`[DF&Smm` yFvHcxkwm
pilk mljJj yFvHcxkwm箳 JJmƳkbv Dmuu ciCǮ h&YcJj Yjl mjkj cnl lb$%v JYi箳 Dbli&l CN [DF&Smm mmlHx jplu Djbiyo Mnjmn oMYjl 15 kWbcO yFvHcxkwmM mbybOl @cj, mmc D@v@um, jm& DmmSdm mjK DYmc jyJCl l Dn.
DOk cnlm : (0240)- 2400050, 2400122. DLJ www.doeacc.edu.in n JymF hnJ.

kMj J%vk lmnv pv
bo箳 pvDbli&l cuYl J%v, DYb$k DLJ Jk Mm$ M#C ICN iCJbl JLv ojcn ov l h npj hb hJ= oCl Cj Dn.
Dp& MJ ljK : 15 mhWyj, 2006 (1 mhWyjhl hmv Dp& mbmLk[v ciJl T Mku.)
DOk cnlm : www.iisc.ernet.in/kvpy n JymF hnJ.

`cj` -m cjv FbpvDjRi ^Evi km&
cbyF&mLl cjv FbpvDjRi D@C[ jm& Fvm쮳 1 J<& -m cjv FbpvDjRi ^Evi km& JM Ƭ m Pu Dn.
h$l : kcv 50 kwkwbmn y. F&./ y. k.
Jc&o : 24 J<x.
vJ[ Ƭ : cj DC cuKlǮ cOclv GcoJjb vJ[.
Dp& MJ ljK : 10 vJnWyj, 2006.
DOk cnlm : (022)- 23753151
Jj} p]njll} mJ& ho, lb h$l, DvYJ J Jc&o J<Ǯ mbhC& cnlm pnjl JC DJMk Dmv mJ& pnjl www.employmentnews.gov.in JymFJj
hnJm cUl}.