yOJj, 13 mhWyj 2006

mH mukwMv kcMv
DilHx mkwMv D@Hmj (D@[) ho箳 210 pi YjCl l Dnl.
h$l: kCln MK hoJ.
Dp& MJ ljK : 6 D@kwyj, 2006.

m yBk D@H Fb[
m yBklHx yMvj D@Hmj ho箳 76 pi YjCl l Dnl.
h$l : kcv 55 kwkwbmn hoJ.
Dp& MJ ljK : 27 mhWyj, 2006.

 

SDj Fb[ u.
`k@[ hu` ho箳 150 pibm SDj Fb[lHx DYb$k MK hoJOjb Yjl kjCl l Dn.
h$l : SDjv@ku/ ck@vku Fukw^@vkwm/ Fukw^k Fbp./ k@chj mvm/ k@chj Fbp. J< DYb$kǮ kcv 60 kwkwbmn hoJ.
Dp& MJ ljK : 2 D@kwyj, 2006.
DOk cnlm : www.airindia.in

vJuu uivF& k@hx. u.
cncb[UlHx uivF& KCR kC kc kjCj FbpvDj/ ^vp cnCv 45 pib Yjl kjCl l Dn.
Dp& MJ ljK : 3 D@kwyj, 2006.
DOk cnlm : www.nicindia.com

F
Yjldz DJkM mbMOv mbmLlHx (F) mbm/ FbpvDj DC pv. jm& Hu hob j pi YjCl l Dnl.
Dp& MJ ljK : 22 mhWyj, 2006.
DOk cnlm : www.isac.gov.in

kWdz jKJ hum ou
mDjhSHlHx hum Ghvj#k ho箳 mcj 125 pi YjCl l Dnl.
h$l : Hpkwm, c@Lm DC Fbp J<bmn y.Smm. hoJ.
Dp& MJ ljK : 3 D@kwyj, 2006.

SDj Fb[
SDj Fb[lHx `^v hu` ho箳 SkC 60 pi YjCl l Dnl.
Dp& MJ ljK : 20 D@kwyj 2006.
DOk cnlm : www.airindia.in

y@yk[&md u.
yBk D@H y[olHx `jkJnj D@Hmj` ho箳 SkC 50 pi YjCl l Dnl.
h$l : kcv 50 kwkwbmn hoJ J Sk J<& DvYJ.
Dp& MJ ljK : 10 D@kwyj, 2006.
DOk cnlm : www.bobcards.com

SuDm
D|Jc cncb[U箳 Jlv mn糳k Mmk DOkj ho箳 mcj 300 pi YjCl l Dnl.
h$l- kcv 55 kwkwbmn kCln MK hoJ.
MJ ljK- 23 mhWyj, 2006.

.h.Sm.m.
]hSmǮJlv pDHpmm (pv.) ho箳 75 pi YjCl l Dnl.
h$l- pDu@p/ pDHpkwm/ Hpkwm/ DhuF&[ pDu@p J< hoJj hoJ DLJ Ovyo Lu Fb[v mku D@H cF&vm DhuF&[ pDu@pǮ hoJj hoJ.
Dp& MJ ljK- 14 mhWyj, 2006, DOk cnlm- www.upsc.gov.in

F&.Sm.D.m.
F&SmDmǮ cnj^ oMk JYi箳 Jlv kwuk& ho箳 27 pi YjCl l Dnl.
h$l- yjJ GC&.
Dp& MJ ljK- 15 mhWyj, 2006.

voul M@& m|Jnm kcMv D@Hmj
voul M@& m|Jnm kcMv箳 cOclv DOkNb Yjl kjCl l Dn.
h$l : Hpkwm J c@Lm J<bmn J%v MK kcv 60 kwkwbmn hoJ.
Dp& MJ ljK : 19 mhWyj, 2006.
DOk cnlm : www.nausena~bhartimic.in

Yjldz lj#k ou
Yjldz lj#k ou箳 Jlv Dmmb kcb[v ho箳 mcj 80 pi YjCl l Dnl.
Dp& MJ ljK : 18 mhWyj, 2006.
DOk cnlm : www.indincoastguard. nic.in n JymF hnJ.

v@Mvu SDjmhm u@yjjpd ybiuj
j^dz mbmLlHx `Dmmb (pvju)` ho箳 vT pibm Dp& ciJCl l Dnl.
h$l : yjJ GC&, myl M@&nBC[ DC FEhi 35 Myo l cv il.
Dp& MJ ljK : 15 mhWyj, 2006.
DOk cnlm : www.nal.res.in n JymF hnC.

kMj J%vk lmnv pv
bo箳 pvDbli&l cuYl J%v, DYb$k DLJ Jk Mm$ M#C ICN iCJbl JLv ojcn ov l h npj hb hJ= oCl Cj Dn.
Dp& MJ ljK : 15 mhWyj, 2006 (1 mhWyjhl hmv Dp& mbmLk[v ciJl T Mku.)
DOk cnlm : www.iisc.ernet.in/kvpy n JymF hnJ.

`cj` -m cjv FbpvDjRi ^Evi km&
cbyF&mLl cjv FbpvDjRi D@C[ jm& Fvm쮳 1 J<& -m cjv FbpvDjRi ^Evi km& JM Ƭ m Pu Dn.
h$l : kcv 50 kwkwbmn y. F&./ y. k.
Jc&o : 24 J<x.
vJ[ Ƭ : cj DC cuKlǮ cOclv GcoJjb vJ[.
Dp& MJ ljK : 10 vJnWyj, 2006.
DOk cnlm : (022)- 23753151
Jj} p]njll} mJ& ho, lb h$l, DvYJ J Jc&o J<Ǯ mbhC& cnlm pnjl JC DJMk Dmv mJ& pnjl www.employmentnews.gov.in JymFJj hnJm cUl}.