iJj, 9 vJnWyj 2006

 

iJj, 9 vJnWyj 2006. Yjldz mj 18 k|lk 1928. cl k|lk J lLa 9 k. 27 c. D&v#$ 26 k. 16 c. cLvb.
c<: kuhv k=ll lu. J=<Y : Jjbv oM cUu. cLv : lvb Ji J{J. kk& : O|ck kjCv K&. Emn : cnJ kc JnJl. kv : vkjǮ Mv mJ. lU : lL&$ mbYJll. J=ƽk : D[C lu. Ov : jWiUuu kc nlu. ckj : DUm k vk. kbY : Dvk uY mbYJl. cv : cOmL k vk.
MYjM : c<, Ov, kbY.