Leading International Marathi News Daily                                    kj, 5 [mbyj 2008

Gjh$J hl h}Jbv H oKkCծ Do
hC, 4 vknbyj/ hlvO

cOcJ U Ƶ<k hj#l} iCl k<ճծ Gjh$J sճbJl hl oCծ ciC Dcv Jjlvծ mbybOl kL& h}Jbv l Gjh$J hl# oKkCծ Do jp cnl Dճiv vJlծ o} Dn. cnl Dճiծ hC Kb[hl} GhmƮk j. c. ibip b GhmLll Dh}Jl& hkC }#cC jJ[ bv Dl n Gjh$J hnl Cj Dn. kL& KծJjC nT vճ DC Ƶ<k hj# hll} hjo&Jl k kmn&l ov DhkolcJ yy cnCv Dm vC& o} Dmuծ hC Kb[hծ jp cnl Dճ kpճ JkUJj bv vJ}h$l mh J} Dn.

mժ{ jkoJ[vծ kY[
D J Kծ& Ph[hf hvk&mv pv

hbhj, 4 [mbyj/hlvO

hhj-Ůծk[ cnh}J klv jykCl CN Ph[hf hvk&mv pv mcj 800 J Kծ& Jcծ mժ{ jko JBimծ hoOJNbvǮ Dp hϮb[ kY[ J{}. vJ ybOJc, YmU, DOJj k Joj bl} mbivcl mjK ibYj Djh Jjl mbhC& ybOJcծ op& k lm nCN Kծ& JǮ ciC mclv Dճ DƵ< c& bJ[ Juv h}J kl&Ul KUyU G[} Dn.

Ph[hfkmdzbm Dl Dji kcծ hmlk
hC, 4 [mbyj/hlvO

jdz nj Dji DYճvbli&l (SvճSSc) hCl} Ph[hfkmdzbm Djiծ kkO mkO cUkl m Dl `Dji kc pv' lճj JjCծ hmlk hLcծ cnh}J nj Jby JuC kYicH&l lճj JjCl l Dn. p vijJbhcC Ph[hfkmdzbv Jn hcCl jkwkc Yժv Dl cvlhhl Kmi iC}l kJdz mkO cUCj Dn. jdz icC Dji DYճvծ (SvDjSSc) Ol&kj Dl Jbo mjJjv j<dz nj Dji DYճvծ pv }i J} Dn. pvj njl} Ph[hfkmdzbm Djiծ kkO mkO cUC Jw nCj Dn. hnu hhl ol} bYj njbcO n pv }i nCj Dmv, ll hCmn cbyF& mck Dn.

hSch ym k j# }Jb yƵmlcU
Yj ci& khjkj cճ&o

hC, 4 [mbyj/hlvO

hC juk mLvJmcj} nllc YF& Jlk} JcO ybOCl D}u Yj ci& khj hkm k vijJbJ[v mO c hcCl nl Dn. c$ hSchǮ ym k j# }Jb yƵmlhCcU 25 kwk vijJbv vF&}pmlk Yj ci&kժvծ -p Jjk }il Dn. hC juk mLvJmcj hkյb -p k i[b io&cU Jn okmbhk& JC knlJǮ KUby nl nl. cU pSvDjSc pvbli&l JC Yj ci& ybOCl D}. lvmj vijJbJ[v lծ khj nT }i} Dn.

Ymjl} vboC Jճ&} Dphmv m nCj
}Jm FHJw
hC, 4 vknbyj/hlvO

cloj b hvv&j#Cm Il}u Jc&Nb Dp ll[v `mJ' Puv ybo kCl D}u Ymj L} mn oᳳc vybOJb (nk} cbJ 18) Jճ&}mn vboC kYiծ mk& JcJp Ghmv mjUl nT JCj Dn.
hjm cv<yU vm}u vboC kYil} lyy} o Jc&Nb vճ cloj b hvv&j#Cծ Jcm JjCl D} nl. hj Jc&NbDYk j[lK[l }}u kYiծ ovbov JcJpkj lծ hjCc P}. 10 vknbyjhmv DkI Dk[Yjծ colm ICl D}u Jc&Nb col vblj kUkU k{kCl D}. lcU iu Dk[hmv Ymj L} `nk} cbJ 18 mn oᳳc vybOJ' Jճ&} ybo kCծ vC& vboC kYi} Ik }i}. n Jճ&} ybo h[uv Ymj k hjmjl} vijJb c ijm nT }i} nl.
Jc&NbDYk Ymj L} vboC kYiծ Jճ&} ybo Dmuծ k `}Jm'v Dp UJhC hm J}. lծ oK} ITv pun hϵmvv Dp ohj vboC kYilv Il}u ohJ DJj Jc&Nb ll[v cl J}. Gk&jl lv Jc&Nbv Dh Jճ& Dnk} moj J}} vmv lbv l olծ lbvn vk[CJ Jclv c JjCl Cj Dmuծ mbiCl D}.
vk[CJ DOJNbv Jճ&c J}} DJj Jc&j Dp ohj hvn vboC kYil Dhu Jckj p Puծ mn pun vybOJ ƮblcC YjJb[ bv mbil}.
Dl kYiJ[ hjm Jc&j Gh}yO P} Dmuv Ghmv Ymj L} Jճ&}mn mk& kYib Jc hk&kl nT Jl}, Dmn lbv mh J}.