15 October 2019

News Flash

राशिभविष्य : दि. ११ ते १७ ऑक्टोबर २०१९

मंगळ-हर्षलच्या षडाष्टक योगामुळे धाडसी, साहसी विचार कराल.

राशिभविष्य : दि. ४ ते १० ऑक्टोबर २०१९

तंत्रज्ञानाचा व्यावहारिक पातळीवर उपयोग करून नाव कमवाल.

राशिभविष्य : दि. २७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०१९

शनी-चंद्राच्या लाभयोगामुळे नेहमीपेक्षा थोडा जास्त विचार करून पुढचे पाऊल टाकाल.

राशिभविष्य : दि. २० ते २६ सप्टेंबर २०१९

चंद्र-मंगळाच्या लाभयोगामुळे हाती घेतलेले काम व जबाबदारी धडाडीने पार पाडाल.

राशिभविष्य : दि. १३ ते १९ सप्टेंबर २०१९

रवी-प्लुटोच्या नवपंचम योगामुळे मेहनतीचे फळ मिळेल.

राशिभविष्य : दि. ६ ते १२ सप्टेंबर २०१९

बुध-नेपच्यूनच्या प्रतियोगामुळे बुद्धीला कल्पकतेची जोड मिळेल.

राशिभविष्य – दि. ३० ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर २०१९

रवी-हर्षलच्या नवपंचम योगामुळे रविच्या कर्तृत्वाला हर्षलाची तडफदार भूमिका साहाय्यकारी ठरेल.

राशिभविष्य : दि. २३ ते २९ ऑगस्ट २०१९

शनी-चंद्राच्या प्रतियोगामुळे आत्मविश्वास ढळू शकेल.

राशिभविष्य : दि. १६ ते २२ ऑगस्ट २०१९

चंद्र-मंगळाच्या नवपंचम योगामुळे धाडस व साहस दाखवाल.

राशिभविष्य : दि. ९ ते १५ ऑगस्ट २०१९

शुक्र-नेपच्यूनच्या षडाष्टक योगामुळे वैचारिक संघर्ष वाढतील.

राशिभविष्य : दि. २६ जुलै ते १ ऑगस्ट २०१९

मनात नसताना बऱ्याच गोष्टींना होकार द्यावा लागेल.

राशिभविष्य : दि. १९ ते २५ जुलै २०१९

चंद्र-बुधाच्या केंद्रयोगामुळे आपले मत प्रभावीपणे व्यक्त करू शकाल.

राशिभविष्य : दि. १२ ते १८ जुलै २०१९

शुक्र-शनीच्या प्रतियोगामुळे नव्या कामाची सुरुवात शिस्तबद्ध पद्धतीने कराल.

राशिभविष्य : दि. ५ ते ११ जुलै २०१९

रवी-चंद्राच्या लाभयोगामुळे मानसिक ताण कमी होईल. आत्मविश्वास वाढेल.

राशिभविष्य : दि. २८ जून ते ४ जुलै २०१९

रवी-चंद्राच्या लाभयोगामुळे बरीचशी कामे झटपट हातावेगळी कराल.

राशिभविष्य : दि. २१ ते २७ जून २०१९

रवी-हर्षलच्या लाभयोगामुळे आपल्या कर्तृत्वाला धडाडीची जोड मिळेल.

राशिभविष्य : दि. १४ ते २० जून २०१९

मंगळ-नेप्च्यूनच्या नवपंचम योगामुळे शारीरिक शक्तीला मानसिक शक्तीची जोड मिळेल.

राशिभविष्य : दि. ७ ते १३ जून २०१९

मंगळ-चंद्राच्या लाभयोगामुळे आपल्या साहसी वृत्तीला खतपाणी मिळेल.

राशिभविष्य : दि. ३१ मे ते ६ जून २०१९

गुरू-शुक्राच्या षडाष्टक योगामुळे मानसिक अस्थर्य व चंचलता जाणवेल.

राशिभविष्य : दि. २४ ते ३० मे २०१९

हाती घेतलेले काम पूर्ण करणे दिसते तेवढे सोपे नाही याची जाणीव होईल.

राशिभविष्य : दि. १७ ते २३ मे २०१९

मेष मंगळ-हर्षलाच्या लाभ योगामुळे मंगळाच्या शक्तीला हर्षलाच्या प्रचंड चेतनेची जोड मिळल्यामुळे हाती घेतलेले कार्य पूर्णत्वास न्याल. नोकरी-व्यवसायात रेंगाळणारी कामे मार्गी लावाल. वरिष्ठांकडून मदत मिळेल. तसेच सहकारीवर्गही हाकेला धावून येईल.

राशिभविष्य : दि. १० ते १६ मे २०१९

मंगळ-शुक्राच्या लाभयोगामुळे हौशीने सगळ्या कार्यक्रमात भाग घ्याल.

राशिभविष्य : दि. ३ ते ९ मे २०१९

रवी-नेपच्यूनच्या लाभयोगामुळे कामाचा उत्साह वाढेल.

राशिभविष्य : दि. २६ एप्रिल ते २ मे २०१९

‘एक घाव दोन तुकडे’ असा पवित्रा घेऊन चालणार नाही.