19 November 2018

News Flash

बी लाइक बिल.. बी स्मार्ट

आपल्याला फेसबुकवर खटकत असलेल्या सगळ्या गोष्टी तू या मेसेजद्वारे सांगू शकतेस..

देशप्रेम म्हणजे काय रे भाऊ?

आमच्या कॉलेजमध्ये तर २५ आणि २६ या दोन्ही दिवशी सुट्टी मिळावी म्हणून लोकांनी २५ तारखेची कामंसुद्धा आधीच उरकली..

स्वातंत्र्य समलिंगी शरीरसंबंधांचे!

प्रौढ व्यक्तींमधील ‘सहमतीने’ होणाऱ्या शरीरसंबंधांत नैसर्गिक / अनैसर्गिक वगैरे भेद असावा का?