scorecardresearch

मनस्वी

जादू प्रेमाची

प्राण्यांवर प्रेम करणारे आपण लाखो आहोत पण त्यांना समजून घेणारे किती?

आयुष्य वजा एक वर्ष

आत्ता कुठे फांदीवर विसावत होता अन् आता लगेच उडूनसुद्धा गेला आणि मी कुठे होते?

हनुमानउडी

मला आठवणारी सरितादीदी होती कॉलेजमधली. ती घरी यायची ते एक वेगळीच एनर्जी घेऊन.

नातं…

‘‘हल्ली कुठे असतोस तू.. भेटतच नाहीस.. इतका कशात गर्क आहेस? की हरवलास कुठे?’’