09 March 2021

News Flash

जादू प्रेमाची

प्राण्यांवर प्रेम करणारे आपण लाखो आहोत पण त्यांना समजून घेणारे किती?

आयुष्य वजा एक वर्ष

आत्ता कुठे फांदीवर विसावत होता अन् आता लगेच उडूनसुद्धा गेला आणि मी कुठे होते?

हनुमानउडी

मला आठवणारी सरितादीदी होती कॉलेजमधली. ती घरी यायची ते एक वेगळीच एनर्जी घेऊन.

नातं…

‘‘हल्ली कुठे असतोस तू.. भेटतच नाहीस.. इतका कशात गर्क आहेस? की हरवलास कुठे?’’

जगणं नव्हे धावणं

आज आपल्यापैकी प्रत्येक जण धावतोय.

जंगलातली वाट

जंगलात हरवलेली वाट खरंतर शोधायचीच नसते, कारण ती आपल्याला आधीच सापडलेली असते.

डायरी

डायरीचं एक बरं असतं. इतरांसारखी ती आपल्याला जज करत नाही.

पहला पहला प्यार

कॉलेजला गेल्यावर आवडीची जागा हळूहळू प्रेम घेतं.

मॅजिक ऑफ टेक्नॉलॉजी

आई-बाबांची पिढी ना या सगळ्या गॅजेट्सला तशी मागासच आहे. पण सगळयाचं कुतूहल एकदम जबरदस्त.

Just Now!
X