20 August 2018

News Flash

राजनीतिशास्त्र आणि समाजधारणा

मानवी समाजाची जडणघडण ही एक उत्क्रांत होत गेलेली संकल्पना आहे.

कौटिल्येन कृतं शास्त्रम्।

शत्रुराजाला किंवा महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना मारता येणं सहज शक्य असल्याचं कौटिल्य सांगतो.

बदलते ‘धर्म’ आणि बदलत्या ‘जाणिवा’

धारणाद्धर्म इत्याहु: धम्रेण विधृता प्रजा।

धारणांच्या गुंतागुंती तपासताना..

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं

युद्ध आणि मानवी मूल्यांचे द्वैत

र्सव शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि।।

मुद्रा भद्राय राजते।

लेखमालेच्या अगदी प्रारंभी आपण आजच्या काळाला समाजशास्त्रज्ञांनी वापरलेला ‘मेटामॉडर्न’ हा शब्द आपण पाहिला.

समाज-धारणांच्या गाभ्याकडे

तत्कालीन समाजाला अभिप्रेत असलेल्या संकल्पनांचा मागोवा घेत हा विस्तृत पट उलगडणार आहोत.

धर्म, धम्म आणि श्रद्धा

‘धारणा’ हा आपल्या सदराच्या शीर्षकात असलेला एक महत्त्वाचा शब्द.

तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्।

गेल्या भागात पाहिल्याप्रमाणे ऋग्वेदामध्ये धर्म हा शब्द साधारणत: ६५ वेळा आढळून येतो.

धर्मव्यवस्थांच्या गाभ्याकडे..

भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासाचा विस्तृत पट वेगवेगळ्या गाठी, थर आणि जटिल नक्षींनी युक्त असा आहे.

अथातो धर्मजिज्ञासा।

‘धर्म’ हा शब्द सामाजिक धारणांचे प्रतिनिधित्व करतो.

मिथकांचे पदर आणि विवेक

‘देव’ आणि ‘असुर’ या शब्दांतून अभिव्यक्त होणाऱ्या धारणांचे बदलत गेलेले संदर्भ

देव कोण? असुर कोण?

‘म्लेच्छ’ ही इतरेपण दर्शविणारी संज्ञा केवळ भाषिक संदर्भामध्ये वापरली गेल्याचेही आपण पाहिले.

अयं निज: परो वेति..

भारताच्या इतिहास आणि संस्कृतीविषयी वस्तुनिष्ठ मांडणी करताना सुरुवातीला ‘भारत म्हणजे काय?’

वर्षं तद्भारतं नाम…

सामाजिक वास्तव सामाजिक संरचनांच्या गती व प्रवाहांचे असातत्य, संघर्ष, परिवर्तन व व्यक्तिकेंद्रिततेवर बेतलेले असते.’

परंपरांच्या पल्याड..

वारशासारखी चिकटून जातात आणि जगण्याचा अविभाज्य भाग बनतात.